iMAL lesebok

Leseboka har fire lesetekster til hver bokstav. Tekstene inneholder kun ord med bokstaver som er gjennomgått. iMALs bokstavrekkefølge starter med S I L O R E M A. Filmen kan gjerne brukes til å vise foreldre og andre hvordan de kan øve på å lese. I denne fasen anbefaler vi at barna leser med fingerfølging for at de skal kunne fokusere på bokstavene og ikke hel-ordene når de leser.

iMAL-lesing

iMAL lesing gir spesifikk trening på å øve på innkodingsbokstaven og vedlikeholde innlærte lyder. Oppgaven starter med å lagre (skrive og si) innkodingsboksaven og eventuelt en annen lyd som trenger mer lagring. Deretter følger leseoppgaver med bokstavrekke, stavelser og ord. Elevene møter bare bokstaver du mestrer i leseoppgavene.

Lagring og gjenhenting innkodingsdag

Dagen en ny bokstav introduseres kaller vi innkodingsdag. Elevene starter med lagringsoppgaver. Deretter hentes alle innlærte bokstaver frem fra hukommelsen gjennom å skrive ord til bilder. På innkodingsdagen blir ordene presentert med stiplet skrift slik at det blir enklere å skjønne hvilket ord bildet representerer.

Lagring og gjenhenting øvrige dager

I dagene etter at en bokstav er introdusert skal elevene fortsatt jobbe med lagring og gjenhenting. Start alltid med lagringsoppgaver først, Legg merke til at gjenhentingsoppgavene (skrive ord til bilder) er de samme som på innkodingsdagen, men uten stiplet skrift som støtte.

Lagring start

Det er opp til pedagogen å vurdere hvor raskt bokstavene skal innføres. i iMAL anbefaler vi at de to første bokstavene læres inn samtidig. Da vil lagringsoppgaven med en gang vise barna at bokstavtegnene har ulike lyder.

Skrive ord med iMAL

i iMAL sier alltid barna bokstavlydene høyt, både når de leser og skriver. Det øker innlæringseffekten. Når barna sier ordet tydelig før det skrives, blir det enklere å lytte ut alle lydene.

Språklig bevissthet

Filmen viser hvordan det kan jobbes med språklig bevissthet med støtte i bokstavkunnskap. Det betyr at alle oppgavene tar utgangspunkt i de bokstav-lydkombinasjonene barna har lært. Du vil da oppleve at langt flere av elevene greier å konsentrere seg om oppgavene. I dette eksemplet at pedagogen funnet ord der innkodingsbokstaven kommer først, sist og midt i iMAL-ordene.

Innkoding

Denne oppgaven inneholder lagring og gjenhenting av innkodingsbokstaven. Start med lagringsoppgaven (skrive og si bokstavlyden), og snu arket for å gjenhente bokstaven fra hukommelsen gjennom å skrive ord med innkodingsbokstaven.