iMALs pultalfabet

iMALs anbefalinger rundt pultalfabet

Pultalfabet  kan være en god støtte i undervisningen, både for elever og lærere. Samtidig vil vi benytte anledningen til å oppfordre sterkt til å dekke over pultalfabetet når dere øver med iMAL i undervisingen. Har en elev glemt en bokstav, skikker på pultalfabetet, for så å huske den, blir det i realiteten kopiering og logografisk skriving. Det gir best læringseffekt når elevene henter bokstavkunnskapen fra eget minne.