Skoleledere og PPT

Det er viktig at begynneropplæringen og elevens lese- og skriveutvikling er hele skolens ansvar og ikke enkeltledere eller enkeltlæreren. iMAL har utviklet en kompetansepakke for skoleledere med mål en helhetlig begynneropplæring. Der målet er oversikt og innsikt i alle elevenes leseutvikling og progresjon, der iMAL inngår som et verktøy for å identifisere og følge opp elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.   

Pål Riis

Pål Riis står bak iMALs kompetansepakke for skoleledere. Han har 16 års erfaring som rektor, og har også vært direktør for videre­gående skoler i Oslo. Han har bred erfaring fra lærende prosessledelse knyttet til skoleinnovasjoner som bygger på tett skolefaglig samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, høyere utdanning, forskning og skole. Riis er også forfatter av fagbøkene Ledelse som praksis og Profesjonelle dialoger.

iMALs kompetansepakke for skoleledere består av fem moduler. Målgruppen er skoleledere og det viktige systemledernivået hos skoleeier. Kompetansepakken rammer inn viktige lederfaglige sider ved begynneropplæringen og særlig den første lese- og skriveopplæringen.

Se første nettkurs og få tiltang til hele kompetansepakke 1

Eget tilbud for ansatte i PPT

Lesesenteret anbefaler at skoler til enhver tid har innsikt i elevers bokstavprogresjon. iMAL kartlegger bokstavkunnskap digitalt og gir en unik tilpasning av lese- og skriveoppgaver basert på kartleggingen.

Det er viktig at begynneropplæringen og elevens lese- og skriveutvikling er hele skolens ansvar og ikke enkeltledere eller enkeltlærere.Som PP- rådgiver kan du booke gratis møte med iMAL for å få en presentasjon av iMALs teorigrunnlaget, digital kartlegging og hvordan multisensoriske arbeidsmåter kombinert med individuelt tilpassede oppgaver kan brukes i ordinær undervisning, intensiv opplæring og spesialundervisning. Under presentasjonen vil du få tilgang til læremidlet i en avtalt periode. Ta kontakt på mail til solveig@imalabc.no for å avtale presentasjon.