Skoleledere og PPT 

Få gratis presentasjon om iMAL

                                                 

Lesesenteret anbefaler at skoler til enhver tid har innsikt i elevers bokstavprogresjon. iMAL kartlegger bokstavkunnskap digitalt og gir en unik tilpasning av lese- og skriveoppgaver basert på kartleggingen.

Det er viktig at begynneropplæringen og elevens lese- og skriveutvikling er hele skolens ansvar og ikke enkeltledere eller enkeltlærere.

I presentasjonen går vi inn på teorigrunnlaget for iMAL, digital kartlegging og hvordan multisensoriske arbeidsmåter kombinert med individuelt tilpassede oppgaver kan brukes i ordinær undervisning, intensiv opplæring og spesialundervisning.

Du booker tidspunkt selv utfra ledige tidspunkter i kalenderen vår. Se tidspunkter og bestill time her.