Pris og bestilling for skole – iMAL for nettbrett og iMAL for papirutskrift

iMAL-oppgavene som har ligget i M+abc blir flyttet over til imallesing.no fra høsten 2019.  iMAL for læreingsbrett og iMAL-oppgaver for papirutskrift blir samlet i samme innlogging, og selges som et samlet produkt til skolene. Frem mot sommeren 2019 vil iMAL for papirutskrift dukke opp i programmet litt etter litt. Her kan du se eksempler på noen av oppgavetypene.

Oppgavetypene som blir å finne i programmet er:
  • Egen iMAL-lesebok som kan leses på læringsbrett eller printes ut. 4 sider til hver bokstav.
  • Sporingsoppgaver for bokstavinnlæring, touch-skjerm eller utskrift.
  • Skriveoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, touch-skjerm eller utskrift.
  • Leseoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, touchskjerm eller utskrift.
  • Instruksjonsfilmer
  • Nettkurs for pedagoger

Pristilbud mens programmet er under utvikling:

1 – 19 elever på hele barnetrinnet: 1500 kr

20 – 49 elever på hele barnetrinnet: 2500 kr

50 – 99 elever på hele barnetrinnet: 3500 kr

100 – 199 elever på hele barnetrinnet: 4500 kr

200 – 299 elever på hele barnetrinnet: 5000 kr

300 – 399 elever på hele barnetrinnet: 5500 kr

400 – 499 elever på hele barnetrinnet: 6000 kr

500+ på hele barnetrinnet: 6500 kr

Ungdomstrinn / videregående opplæring: kr 2500

For ordens skyld: Vi sjekker oppgitt antall elever opp mot skoleporten hos udir. 

Priser ekskl. mva

Prisen for årslisens er basert på totalt antall elever ved skolen. For skoler med både barne- og ungdomstrinn skal elevtallet på barnetrinnet legges til grunn.

NB! Prisene i iMAL er satt med utgangspunkt i antall elever på barnetrinnet selv om det er mest aktuelt å bruke i begynneropplæring. Vi har forsøkt å anslå pris pr. førsteklassing ut fra elevtallet i hver pris-gruppe. Så får elever som har behov for produktet på høyere trinn også tilgang, som en bonus.

OBS! Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller utvalgte trinn eller grupper på skolen.

For kommunelisens / bydelslisens ta kontakt for tilbud.

Prisen gjelder for 12 måneders avtale, og løper fra dagen etter bestilling. Abonnement går automatisk til fornyelse hvert år, frem til en eventuell oppsigelse. Elevene kan logge seg på iMAL-lesing hjemmefra og skolens lærere får tilgang til eget område i programmet for å lage oppgaver til papirutskrift.

Bestilling iMAL-læremiddel

  • BESTILLING

  • Faktura informasjon

  • Dersom din skole ikke benytter ressursnummer, skriv: 000 i dette feltet.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.