Bestill iMAL- lisens

Hva inkluderes 
  • Full tilgang til bokstavkartlegging og oppgaveverktøy  
  • Gratis deltagelse på månedlige onlinekurs for førsteklasselærere og spesialpedagoger 
Priser
  • Prisene i iMAL er satt med utgangspunkt i antall antall elever på første trinn.
  • Elever som har behov for iMAL på høyere trinn får også tilgang, som en bonus.
  • Lærerbrukere er inkludert i prisen. 
  • Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller en liten gruppe på skolen. 

Oversikt over pris basert på antall elever på 1. trinn

Priser er oppgitt eksl. mva

Antall elever på 1. trinn Pris
1 – 4 elever 3500,- 
5 – 7 elever 5900,-
8 – 14 elever 7900,-
15 – 29 elever  9800,-
30 – 39 elever 12 700,- 
40 – 49 elever 14 300,- 
50 – 59 elever 16 100,- 
60 – 69 elever 17 600,- 
70 +  19 200,- 
Barnehage / rene ungdomstrinn  5900,-
Videregående / Voksenopplæring 12 700,-

Det er mulig å bestille iMAL for vårhalvåret. Det utgjør halvpris av årslisens.  

Kontakt solveig@imalabc.no for tilbud på kommunelisens.

Bestillingsskjema – registrer deg nedenfor: