Bestill iMAL 

 
Her finner du:
 • Innhold i lisens
 • Pris på lisens
 • Bestillingsskjema

De siste årene har iMAL blitt kontinuerlig forbedret med flere oppgavetyper og ny funksjonalitet. Ambisjonen er at flere elever skal lykkes med lese- og skrivestarten. Vår erfaring er at skoler der pedagogene har gått på iMAL-kurs med implementering, følger opp elever som strever med lesestarten bedre.

Derfor har vi inkludert online iMAL-kurs i lisensprisen. Vi setter opp månedlige online-kurs. Skoler med lisens kan delta så mange ganger de ønsker gjennom hele skoleåret. Her finner du oversikt over kursdatoer og innhold i kursene.

 
Innhold i læremidlet iMAL
 • Oppgaver til utskrift
  • iMAL tilbyr 18 ulike arbeidsark.
   • Dette er oppgaver som inkluderer sporing av bokstaver, lese- og skriveoppgaver. Alle oppgavene tar utgangspunkt i de bokstavene elevene har lært. 
  • iMAL har egen lesebok og det er fire sider til hver bokstav. 
 • Oppgaver på læringsbrett.
  • Elevene arbeider på læringsbrett og kan bruke touch- skjermen til å lese og skrive ord med bokstaver de til enhver til har lært.
 • Administrasjonsside for lærere.
  • Her kan lærere organisere elever i klasser, tilpasse individuelle bokstavrekkefølge og bokstavrekkefølge til klassen.
 • Alle de ulike modulene inneholder instruksjonsfilmer.
Priser

NB! Prisene i iMAL er satt med utgangspunkt i antall antall elever på første trinn. Elever som har behov for iMAL på høyere trinn får også tilgang, som en bonus. Lærerbrukere er inkludert i prisen.

OBS! Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller en liten gruppe på skolen. For ordens skyld: Vi sjekker oppgitt antall elever opp mot GSI.

Oversikt over pris basert på antall elever på 1. trinn:

Antall elever på 1. trinn Pris
1 – 4 elever 3500,- 
5 – 7 elever 5900,-
8 – 14 elever 7900,-
15 – 29 elever  9800,-
30 – 39 elever 12 700,- 
40 – 49 elever 14 300,- 
50 – 59 elever 16 100,- 
60 – 69 elever 17 600,- 
70 +  19 200,- 

Barnehage / rene ungdomstrinn / videregående opplæring: kr 5900

Voksenopplæring: 12 700 kr

Priser ekskl. mva

 

Det er mulig å bestille iMAL for vårhalvåret. Det utgjør halvpris av årslisens.  

 

For kommuner / bydeler, ta kontakt for tilbud.

Prisen gjelder for 12 måneders avtale, og løper fra dagen etter bestilling. Tilgang til de digitale læremidlene og deltakelse på online-kursene går automatisk til fornyelse hvert år, frem til en eventuell oppsigelse. Elevene kan logge seg på iMAL hjemmefra, og skolens lærere får tilgang til eget område i programmet for å lage oppgaver som kan printes ut.

 

Digitale iMAL- læremiddel. Online implementeringskurs inkludert.