PRISER OG BESTILLING

De siste årene har iMAL blitt kontinuerlig forbedret med flere oppgavetyper og ny funksjonalitet. Ambisjonen er at flere elever skal lykkes med lese- og skrivestarten. Vår erfaring er at skoler der pedagogene har gått på iMAL-kurs med implementering, følger opp elever som strever med lesestarten bedre. Derfor har vi inkludert online iMAL-kurs i lisensprisen.  Skolen kan melde på så mange pedagoger og assistenter de ønsker, og kursene settes opp gjennom hele skoleåret.

Innhold i kursene og datoer for påmelding HER. 

Oppgavetyper i  de digitale læremidle:
 • Egen iMAL-lesebok som kan leses på læringsbrett eller printes ut. 4 sider til hver bokstav.
 • Sporingsoppgaver for bokstavinnlæring, touch-skjerm eller utskrift.
 • Skriveoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, touch-skjerm eller utskrift.
 • Leseoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, touchskjerm eller utskrift.
 • Instruksjonsfilmer

Priser:

NB! Prisene i iMAL er satt med utgangspunkt i antall antall elever på første trinn. Elever som har behov for iMAL på høyere trinn får også tilgang, som en bonus. Lærerbrukere er inkludert i prisen.

OBS! Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller en liten gruppe på skolen. For ordens skyld: Vi sjekker oppgitt antall elever opp mot GSI.

 

1 – 4 elever på første trinn: 3500 kr

5 – 7 elever på første trinn: 5900 kr

8 – 14 elever på første trinn: 7900 kr

15 – 29 elever på første trinn: 9800 kr

30 – 39 elever på første trinn: 12700 kr

40 – 49 elever på første trinn: 14300 kr

50 – 59 elever på første trinn: 16100 kr

60 – 69 elever på første trinn: 17600 kr

70+ på første trinn: 19200 kr

Barnehage / rene ungdomstrinn / videregående opplæring: kr 5900

Voksenopplæring: 12 700 kr

Det kan bestilles tilgang for vårhalvåret til halvpris av årslisens.

Priser ekskl. mva

For kommuner / bydeler, ta kontakt for tilbud.

Prisen gjelder for 12 måneders avtale, og løper fra dagen etter bestilling. Tilgang til de digitale læremidlene og deltakelse på online-kursene går automatisk til fornyelse hvert år, frem til en eventuell oppsigelse. Elevene kan logge seg på iMAL hjemmefra, og skolens lærere får tilgang til eget område i programmet for å lage oppgaver som kan printes ut.

DIGITALE iMAL-LÆREMIDLER MED ONLINE IMPLEMENTERINGSKURS

 • BESTILLING

 • For lesepedagogiske spørsmål og informasjon om online-kursene som er inkludert lisensen, så ønsker vi å kunne kontakte lesefaglige ansvarlig ved skolen. Vi vil sette pris på om dere kan gi oss navn og mailadresse til ansatt med denne type ansvar ved skolen.
 • Faktura informasjon

 • Dersom din skole ikke benytter ressursnummer, skriv: 000 i dette feltet.
  Tilgang til iMAL-læremidlet kan bestilles for vårhalvåret, til halv pris av årslisens. Lisensen blir da automatisk fornyet i august, om ikke avtalen sies opp.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.