Pris og bestilling for skole – iMAL for nettbrett og iMAL for papirutskrift

iMAL-oppgavene som tidligere lå i M+abc ble flyttet over til imallesing.no fra høsten 2019.  iMAL for læreingsbrett og iMAL-oppgaver for papirutskrift blir samlet i samme innlogging, og selges som et samlet produkt til skolene.

Oppgavetyper i programmet:
 • Egen iMAL-lesebok som kan leses på læringsbrett eller printes ut. 4 sider til hver bokstav.
 • Sporingsoppgaver for bokstavinnlæring, touch-skjerm eller utskrift.
 • Skriveoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, touch-skjerm eller utskrift.
 • Leseoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, touchskjerm eller utskrift.
 • Instruksjonsfilmer
 • Nettkurs for pedagoger

Pristilbud mens programmet er under utvikling:

NB! Prisene i iMAL er satt med utgangspunkt i antall antall elever på første trinn. Elever som har behov for iMAL på høyere trinn får også tilgang, som en bonus. Lærerbrukere er inkludert i prisen.

OBS! Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller en liten grupper på skolen. For ordens skyld: Vi sjekker oppgitt antall elever opp mot gsi. 

1 – 3 elever på første trinn: 1500 kr

4 – 7 elever på første trinn: 2500 kr

8 – 14 elever på første trinn: 3500 kr

15 – 29 elever på første trinn: 4500 kr

30 – 39 elever på første trinn: 5000 kr

40 – 49 elever på første trinn: 5500 kr

50 – 59 elever på første trinn: 6000 kr

60+ på første trinn: 6500 kr

Ungdomstrinn / videregående opplæring: kr 2500

Priser ekskl. mva

For kommunelisens / bydelslisens ta kontakt for tilbud.

Prisen gjelder for 12 måneders avtale, og løper fra dagen etter bestilling. Abonnement går automatisk til fornyelse hvert år, frem til en eventuell oppsigelse. Elevene kan logge seg på iMAL-lesing hjemmefra og skolens lærere får tilgang til eget område i programmet for å lage oppgaver til papirutskrift.

Bestilling iMAL-læremiddel

 • BESTILLING

  Tilgang til iMAL-læremidlet kan bestilles for vårhalvåret 2020, til halv pris av årslisens.
 • Faktura informasjon

 • Dersom din skole ikke benytter ressursnummer, skriv: 000 i dette feltet.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.