Bestill iMAL- lisens

Hva inkluderes 
  • Full tilgang til digital kartlegging (bokstaver, lydsyntese og ordskriving). Samt tilgang til hele oppgaveverktøyet (digitalt og oppgaveark til utskrift).  
  • Gratis deltagelse på månedlige onlinekurs for førsteklasselærere og spesialpedagoger 
Priser
  • Prisene i iMAL er satt med utgangspunkt i antall antall elever på første trinn.
  • Elever som har behov for iMAL på høyere trinn får også tilgang, som en bonus.
  • Lærerbrukere er inkludert i prisen. 
  • Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller en liten gruppe på skolen. 

Oversikt over pris basert på antall elever på 1. trinn. Prisjusteringer kan forekomme januar hvert år iht. indeksregulering. 

Priser er oppgitt eksl. mva

Antall elever på 1. trinn Pris
1 – 4 elever 3 700,- 
5 – 7 elever 6 100,-
8 – 14 elever 8 250,-
15 – 29 elever  10 250,-
30 – 39 elever 13 300,- 
40 – 49 elever 14 950,- 
50 – 59 elever 16 900,- 
60 – 69 elever 18 450,- 
70 +  19 950,- 
Barnehage / rene ungdomstrinn  6 150,-
Videregående / Voksenopplæring 13 350,-

Det er mulig å bestille iMAL for vårhalvåret. Det utgjør halvpris av årslisens.  

Kontakt solveig@imalabc.no for tilbud på kommunelisens.

Bestillingsskjema – registrer deg nedenfor: