iMALs læremiddel lager lese- og skriveoppgaver med de bokstavene elevene til en hver tid har lært. Det gir mestringsfølelse og økt lærinsglede.

iMAL FOR NETTBRETT / touch-skjerm kan prøves gratis her:

Læremidlet har FEIDE-pålogging, og elevene kan gjøre oppgaver hjemme gjennom sin Feide-bruker. Tidsbesparende for lærer å lage lekser!
Under kan du se små filmklipp av barn som jobber med iMAL-oppgaver til både lesing og skriving.