iMALs læremiddel lager lese- og skriveoppgaver med de bokstavene elevene til en hver tid har lært. Det gir mestringsfølelse og økt lærinsglede. Elever som strever med å huske bokstavene har oftest vansker med arbeidsminnet. Derfor er oppgavene i iMAL designet for å belaste arbeidsminnet minst mulig, slik at minne-kapasiteten helt og fullt kan utnyttes til å lagre bokstavene. iMAL for touch-skjerm gir varierte oppgaver og nok repetisjon. Det gir hjernen nok  gjentagelser til å skape de nettverkene den trenger for å lagre bokstav-lyd-forbindelsen i langtidsminnet.

I tillegg vil papiroppgavene til iMAL fra M+abc bli liggende med samme innlogging som iMAL for touch-skjerm.  Oppgavene blir lagt ut litt etter litt utover våren, og alle oppgavetypene skal være på plass til høst og skolestart 2019 / 2020.

iMAL FOR NETTBRETT / touch-skjerm kan prøves gratis her:

Læremidlet har FEIDE-pålogging, og elevene kan gjøre oppgaver hjemme gjennom sin Feide-bruker. Tidsbesparende for lærer å lage lekser!
Under kan du se små filmklipp av barn som jobber med iMAL-oppgaver til både lesing og skriving.