iMALs læremiddel lager lese- og skriveoppgaver med de bokstavene elevene til en hver tid har lært. Det gir mestringsfølelse og økt lærinsglede. Elever som strever med å huske bokstavene har oftest vansker med arbeidsminnet. Derfor er oppgavene i iMAL designet for å belaste arbeidsminnet minst mulig, slik at minne-kapasiteten helt og fullt kan utnyttes til å lagre bokstavene. iMAL for touch-skjerm gir varierte oppgaver og nok repetisjon. Det gir hjernen nok  gjentagelser til å skape de nettverkene den trenger for å lagre bokstav-lyd-forbindelsen i langtidsminnet.

Bli kjent med funksjoner i iMAL for touch-skjerm HER.
Bli kjent med funksjoner i iMAL for utskrift HER.

Læremidlet har FEIDE-pålogging, og elevene kan gjøre oppgaver hjemme gjennom sin Feide-bruker. Tidsbesparende for lærer å lage lekser!