Innføring i iMAL for læringsbrett

Filmen gir en innføring i funksjonene i iMAL for læringsbrett.

Legge inn bokstavrekkefølge pålogget elevbruker

Her kan du som lærer raskt legge inn egen bokstavrekkefølge når du jobber sammen med eleven. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når eleven har logget seg på programmet med sin Feide-bruker.

Innkoding bokstav

Denne oppgaven er viktig for innlæring av nye bokstav

Bokstavlesing

Oppgaven gir trening i lesing av enkeltbokstaver som er gjennomgått med eleven.

Stavelseslesing

Oppgaven gir trening i stavelseslesing med lærte bokstaver

Vedlikehold til skriving

Denne oppgaven sørger for at alle innlærte bokstaver må hentes frem fra hukommelsen til ordskriving. Programmet lager ord til alle innlærte bokstaver er brukt i et ord, minst en gang.

Lesebok på skjerm

iMALs lesebok kan leses både på skjerm om papir. Filmen viser begge mulighetene

Øve fonologisk lesing

Oppgaven gir trening i å lese non-ord med 3 eller 4 bokstaver.