Bokstavplakatene er gratis. Bestill via vårt skjema, og du kan laste dem ned fra vår svarmail. I mailen kan du også lese hvordan iMAL-pedagogikken ligger til grunn for utformingen av plakatene.

Plakatene finnes i to farger, iMAL-blå og turkis.

BESTIILL iMAL-BLÅ HER.

BESTILL TURKIS HER.