I dag bruker 550 skoler i Norge iMAL. Noen skoler bruker iMAL i ordinær undervisning gjennom hele bokstavinnlæringen. Andre velger å bruker iMAL i intensiv opplæring eller spesialundervisning for elever som strever med å få bokstavene til å feste seg.

På denne siden finner du  medieoppslag om iMAL rundt om i landet.

 
Grimstad Adressetidende
Grimstad kommune har innført iMAL som metode i begynneropplæringen for alle skolene i kommunen. Statistikk fra nasjonale undersøkelser synliggjør at 1 av 5 barn og unge ligger på kritisk grense i lesing og skriving. Denne statistikken kjenner ikke Eide skole i Grimstad seg igjen med. Kommunen har i mange år arbeidet målrettet med lesing og leseopplæring. I utklippet fra avisartikkelen kan du lese om punktene de særlig har arbeidet med.
Utdanningsnytt
Erna Solberg vil ha mer tilpasset leseopplæring fra førsteklasse
En skole i Rælingen kommune inkluderte iMAL i bokstavinnlæringen og resultatene skal ha vært lovende. En dag tok statsministerens kontor i Norge kontakt. Daværende statsminister, Erna Solberg ønsket å komme på besøk. På bildet her ser dere elever som jobber med iMAL. I forbindelse med besøket laget Utdanningsnytt en sak, men navngir naturligvis ikke iMAL i artikkelen.

I januar 2017 hadde Adresseavisa et oppslag om Teodor som hadde lært bare fem bokstaver da han var ferdig med første klasse. Les mer her.

I oktober 2015 hadde Østlendingen et oppslag  fra Lillemoen skole som har tatt i bruk iMAL skoleåret 2015 / 2016.

Les artikkelen her:

Steinkjer-Avisa hadde i november 2015 et oppslag med en klasse som integrerte iMAL som en del av begynneropplæringen i lesing og skriving.

 

NRK Hedmark besøkte elevene på Lillemoen skole mens de jobbet med iMAL.

Radioinnslaget kan du høre her.

I september 2015 hadde Snåsanytt en artikkel som fortalte historien om hvordan American Woman Club Oslo (AWC Oslo) har spilt en helt spesiell rolle for at flere norske barn nå kan få et enklere møte med å lære å lese og skrive. Artikkelen kan du lese her.

Odin

Steinkjer bibliotek 001