Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål. Er det noe du lurer på knyttet til iMAL er det bare å kontakte oss på post@imalabc.no

 

  • Er iMAL en app?  

iMAL er ikke en app, men en web- applikasjon. Lærere og elever velger en nettleser og søker på imalabc.no. Har skolen din feidetilgang logger du på med feide-brukeren din.  

 

  • Hvor mange bokstaver i uken anbefaler iMAL?  

På dette mener vi at det er viktigere hvordan bokstavlæringen skjer, enn hvor mange bokstaver i uken. Det viktigste er at innlæringen på hjernens premisser blir ivaretatt, altså en multisensorisk arbeidsmåte med å skrive og si bokstavlyden samtidig.  

 

Videre viser studier at rask bokstavinnlæring er hensiktsmessig både for elever som strever i bokstavlæringen og de elevene som kan mange bokstaver ved skolestart. Kombinert med iMALs arbeidsmåter kan derfor 2-3 bokstaver i uken være en fin progresjon. Dermed vil klassen være gjennom alle bokstaver til jul, og lærere får en oversikt over elevenes bokstavkunnskap og kan tilpasse undervisningen deretter.  

 

  • Skal vi introdusere store eller små bokstaver?  

I iMAL har vi i hovedsak bare fokus på den små bokstaven. Når vi introduserer en ny bokstav, presenterer vi også den store bokstaven. Utover det forekommer den store bokstaven bare i starten av setninger og i personnavn. De aller fleste elevene har kjennskap til den store bokstaven fra barnehagen. Erfaringsmessig ser vi at når eleven først har automatisert den små bokstaven, husker eleven også den store.  

 

  • Hvordan introduserer dere vokaler og konsonanter?  

iMAL tar utgangspunkt i inkrementell innlæring av McCinsky. Det innebærer at elevene lærer inn en ting om gangen. Knyttet til bokstavlæringen betyr det at først når elevene har automatisert alle bokstav-lyd-forbindelser kan man introdusere vokaler og konsonanter.  

 

  • Hva med dobbel konsonant og diftonger?  

Tanken vår bak dobbel konsonant og diftonger det de samme som når det gjelder vokaler og konsonanter. Vi mener det er viktig å ikke gi elevene for mange nye elementer i bokstavlæringen samtidig. Derfor er alle ordene i iMAL korte og fonologiske enkle. Etter hvert som bokstavkunnskapen faller på plass, skal man såklart introdusere dobbel konsonant og diftonger, som er viktig for å lese mer avanserte tekster.  

 

  • Kan jeg kjøpe iMAL til én elev? 

Ved kjøp av lisens operer vi med antall elever på 1. trinn. Det er dermed ikke mulig å bare kjøpe lisens til en elev. Når skolen kjøper lisens, vil likevel alle elever på skolen kunne benytte seg av iMAL. Mer om priser finner du her.

 

  • Hvorfor er det ikke ord med x og z?  

Prinsippet bak alle ordene i iMAL er at ordene består av lærte bokstaver. Z og X er vanskelige bokstaver, og det finnes få ord som inneholder de kombinasjonene. På arbeidsarkene som innebærer forming av bokstav, er det mulig å velge bokstavene x og z.  

 

  • Kan iMAL erstatte andre læreverk?  

iMAL er ikke ment som en erstatning til allerede etablerte læreverk og arbeidsmåter. Intensjonen er at iMAL kan fungere som et supplement til læreverk og arbeidsmåter. Hvordan skoler velger å bruke iMAL varierer. Noen velger å bruke iMAL i ordinær undervisning gjennom første bokstavgjennomgang, og videre følge opp enkeltelever med iMAL. Andre skoler bruker iMAL i intensiv opplæring eller spesialundervisning etter å ha verifisert vansker.