Mestring fra første dag

Et helt nytt læreverktøy i skolen

En enkelt metode å lære. En enkel metode å ta i bruk.