iMAL hjemme er lansert – les mer under fanen iMAL HJEMME

iMAL koder hjernen til lesing

Kvalitetssikrer at langt flere elever får en god start med lesing og skriving.

 

Et helt nytt læreverktøy i skolen

En enkelt metode å lære. En enkel metode å ta i bruk.