Skoleledelse i den første

lese- og skriveopplæringen

 

PIRLS ble nylig publisert og viser at norske 10- åringer leser dårligere enn i 2016. Mange skoler opplever ulik kvalitet og kompetanse på begynneropplæringen. Det er derfor et stort lederansvar å sørge for at skolen utvikler en sterk fagpedagogisk plattform for begynneropplæringen. For å støtte ledelsen i dette viktige arbeidet har iMAL utviklet en kompetansepakke for skoleledere, som består av 6 nettkurs med tilhørende for – og etterarbeid. Målet med kompetansepakken er å ramme inn viktige lederfaglige sider i den første lese- og skriveopplæringen. 

iMAL presenterer kompetansepakken for skoleledere

Ønsker du mer informasjon om lisens med kompetansepakke? Ta kontakt på solveig@imalabc.no