Digital kartlegging av bokstaver –

lydsyntese og ordskriving

 

Fra kartlegging til tiltak med individuelt tilpassede oppgaver er veien lik null. 

Innsikt i bokstavkunnskap er viktig for riktig tilpasning av lese- og skriveoppgaver. iMALs digitale bokstavkartlegging tar 5 minutter. Umiddelbart etter endt kartlegging oppdateres elevens bokstavrekkefølge, med de bokstaver eleven mestret. Dermed får eleven automatisk helt individuelt tilpasssede oppgaver ut fra eget ferdighetsnivå. Elever kan arbeide digitalt på læringsbrett/ chromebooks og lærere kan skrive ut individuelle oppgaveark til alle elever. Dermed får alle elever mulighet til å oppleve reell mestring i bokstavlæringen.

Lenger nede på denne siden vil du finne gratis netkurs om iMAL-kartleggingen


 

 

Hvordan foregår kartleggingen?

Elever kartlegges en til en. Lærer sender lese- og skrivebokstaver til elevens læringsbrett, og læreren kan se på sin skjerm hvordan elvene former bokstavene på læringsbrettet. Læreren registrerer digitalt i sanntid på sin data.   

 

 

Følg med på elevers lese- og skriveutvikling

Det er viktig å følge med på elevens lese- og skriveutvikling. Med det mener vi om de mestrer å trekke sammen lærte bokstaver til stavelser og non-ord, samt om de mestrer å skrive ord med lærte bokstaver. Grunnen til at vi kartlegger lydsyntese med stavelser og non-ord er for å ikke blande sammen den fonologiske lesingen med ordbildelesing.

Det første steget er likevel alltid å kartlegge hvilke bokstaver eleven kan gjenhente til lesing og til skriving. Det vil være meningsløst å kartlegge lydsyntese og ordskriving med bokstaver som eleven ikke har lært, ettersom de ikke kan avkode desse bokstaver med rett bokstavlyd. Kartlegging av lydsyntese og ordskriving er digital, og fungerer I stor grad på samme måte, som kartlegging av bokstaver. Elev og lærer sitter sammen, og ord sendes til elevens bruker.

 

 

 

Se nettkurs om iMALs kartlegging her

 Inkluderende bokstavlæring

Elevene starter på skolen med ulik bokstavkunnskap. Programmet gjør det mulig for alle elever å delta i bokstavlæringen utifra egen bokstavkunnskap. Læreren bestemmer innlæringsbokstav, som blir lik for alle elever. Innlæringsbokstaven blir kombinert med elevenes individuelle bokstavkunnskap. Dette gjør bokstavlæringen inkluderende.

 

 

Det er fremdeles mulig å bestille iMAL- kartleggingen gratis på papir. Fyll inn skjemaet nedenfor, og du vil få det tilsendt på mail. 

 

Lærerens registreringsskjema til høyre og elevens ark til venstre.