Digital bokstavkartlegging

 

Fra kartlegging til tiltak med individuelt tilpassede oppgaver er veien lik null. 

 

IMALs digitale bokstavkartlegging tar 5 minutter. På 5 minutter får du unik innsikt i hvilke bokstaver eleven husker til lesing og hvilke bokstaver eleven husker til skriving.  

 

Elever kartlegges en til en. Lærer sender lese- og skrivebokstaver til elevens læringsbrett, og læreren kan se på sin skjerm hvordan elvene former bokstavene på læringsbrettet. Læreren registrerer digitalt i sanntid på sin data.   

 

Når kartleggingsøkten avsluttes sendes bokstavene eleven kan automatisk til elevens bruker, og til arbeidsark til utskrift. Dermed får alle elever individuelt tilpassede oppgaver – og får en mulighet til å oppleve en reell mestring i bokstavinnlæringen.  

 

Etter flere gjennomførte kartlegginger, vil lærere få en unik innsikt i elevers bokstavprogresjon, samt en oversikt over status bokstavkunnskap i klassen.  

 

Inkluderende bokstavlæring

Elevene starter på skolen med ulik bokstavkunnskap. Programmet gjør det mulig for alle elever å delta i bokstavlæringen utifra egen bokstavkunnskap. Læreren bestemmer innlæringsbokstav, som blir lik for alle elever. Innlæringsbokstaven blir kombinert med elevenes individuelle bokstavkunnskap. Dette gjør bokstavlæringen inkluderende.

 

 

 

Det er fremdeles mulig å bestille iMAL- kartleggingen gratis på papir. Fyll inn skjemaet nedenfor, og du vil få det tilsendt på mail. 

 

Lærerens registreringsskjema til høyre og elevens ark til venstre.