Regine Nagelhus
Spesialpedagog / daglig leder.

Har du sett lyset i et barns øyne i det sekundet lesekoden knekkes? Dette helt magiske øyeblikket når bokstavene dras sammen til en lydpakke, som plutselig gir mening, i form av et ord.
Regine Nagelhus er grunnlegger av lesemetoden iMAL, som nå er tatt i bruk av 400 skoler i Norge. Gjennom å ta i bruk kunnskap om hvordan hjernen lærer, er multisensoriske arbeidsmåter satt inn i et system som gjør at elever som strever med å huske bokstavene lærer langt bedre.
Jeg har blitt heiet fram av kolleger som har sett at arbeidsmåtene har fungert. Jeg har blitt berørt av foreldre som har uttrykt takknemlighet fordi deres barn ,etter flere år med strev, endelig har skutt fart med lesing og skriving. Jeg har sett lyset i øynene til barna når de har opplevd mestring. Jeg har sett lutryggede barn bli rake i holdningen, når de omsider klarer å lese og skrive tekst.
Regines bakgrunn er spesialpedagog og lærer i grunnskolen og videregående skole siden 1992. Nå jobber hun som Pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Møte med elever som strever med lesing og skriving, i ulike aldre, har gjennom årene økt interessen og engasjementet for begynneropplæring og tidlig innsats.
 

Katrín Birgisdóttir
Designer

Katrín Birgisdóttir er islandsk designer med utdannelse innen spill- og opplevelsesteknologi. Katrín har tegnet mange av de morsomme bildene i iMAL for touch-skjerm.

Francesc Pérez i Baldó
Prosjektleder Spania

Francesc jobber som lærer i Spania, og er iMALs Spania-kontakt. Francesc har ledet referansegruppen av spanske lærere og logopeder som har gitt råd om oppgavetyper til iMALs læremidler.

Ludvik Sætner
Prosjektleder Tyskland

Ludvik er IT-student med internasjonal erfaring fra Tyskland, Spania og engelsk skolesystem. Ludvik er iMALs kontakt inn mot Tyskland.