Vår ambisjon er at alle elever skal lykkes med lesing og skriving fra første dag på skolen.

Kontakt oss:

904 07 060

post@imal.no

Regine Nagelhus
Spesialpedagog / daglig leder.

Har du sett lyset i et barns øyne i det sekundet lesekoden knekkes? Dette helt magiske øyeblikket når bokstavene dras sammen til en lydpakke, som plutselig gir mening, i form av et ord.

Mitt navn er Regine Nagelhus. Jeg er grunnlegger av lese- og skrivemetoden iMAL, men jeg har ikke gjort utviklingen av metoden alene Jeg har blitt heiet fram av kolleger som har sett at arbeidsmåtene har fungert. Jeg har blitt berørt av foreldre som har uttrykt takknemlighet fordi deres barn ,etter flere år med strev, endelig har skutt fart med lesing og skriving. Jeg har sett lyset i øynene til barna når de har opplevd mestring. Jeg har sett lutryggede barn bli rake i holdningen, når de omsider klarer å lese og skrive tekst.

Min bakgrunn er spesialpedagog og lærer i grunnskolen og videregående skole i 23 år. Nå jobber jeg som Pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Møte med elever som strever med lesing og skriving, i ulike aldre, har gjennom årene økt min interesse og mitt engasjementet for begynneropplæring og tidlig innsats.

 

Regine Naglhus (iMAL) og Virgina Hübert, former Chair, American Women's Club of Oslo (AWC Oslo).

Veien til Norge startet i 1955 med god hjelp av The American Women’s Club of Oslo.

Ved en tilfeldighet begynte jeg i 2009 å lære innlæringsprinsipper som hadde sitt utspring fra The Association Method, utviklet i USA på 1940-tallet,  av Mildred McGinnis. Elementer fra assosiasjonsmetoden har jeg tilpasset begynneropplæring i lesing og skriving, og gitt navnet iMAL.

Da jeg så resultatene iMAL ga i ordinær begynneropplæring innså jeg at iMAL-metoden krevde et læremiddel som kunne tilpasses klassers og enkeltelevers progresjon i bokstavinnlæringen. I samarbeid med M+it er det nå utviklet et databasert læremiddel hvor lærerne kan skreddersy iMAL-oppgaver til undervisningen.

Jeg har nå holdt nettkurs som har nådd rundt 150 kommuner i Norge. Jeg vet at iMAL-metoden og læremidlet har nådd alle fylkene i hele landet. Jeg håper det fører til at en større andel av 6-åringene kan knekke lesekoden det første året på skolen.

Mildred McGinnis sitt arbeid ble brakt til Norge gjennom  AWC Scholarship fra The American Women’s Club of Oslo på 1950-tallet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese Gillian Holbys historie om hvordan hennes sønn fikk hjelp av The Association Method: The gift of speech.