Forklaring startside for lærer

Når du logger deg på kommer du inn på startsiden for lærerbruker. I denne filmen gis det en innføring i symbolene du møter på startsiden.

Legge elever til samme gruppe / klasse

Merk deg aller først: Elevene kan logge seg på iMAL-lesing med Feide og bruke oppgavene, UTEN at det er nødvendig at lærer har gjort tilpasninger i lærerverktøyet. Mulighetene på filmen viser hvordan det blir enklere å finne egne elever, spesielt på store skoler med mange elever.

Legge inn bokstavrekkefølge for enkeltelever fra lærerverktøyet

Her kan du legge inn egen bokstavrekkefølge til elever i klassen din fra lærerverktøyet. Elevene vil finne sin bokstavrekkefølge når de logger seg på elevoppgavene. Elevene kan ikke se hverandres sekvenser.

Lage egen bokstavrekkefølge som hele klassen / skolen har tilgang tild

Denne bokstavrekkefølgen vil vises for hele skolen, og kan også hentes frem som valg i den delen av programmer som lager iMAL-oppgaver til utskrift.

Slette klasse / gruppe

Her vises hvordan en gruppe / klasse kan slettes.