iMAL-innkoding

I denne oppgavetypen lagres innkodringsbokstaven gjennom at eleven former bokstaven med fingeren og sier bokstavlyden samtidig. Deretter blir innkodingsbokstaven satt inn i fire ord. Disse ordene består bare av bokstaver eleven har lært. Det gir mestring og motivasjon.

iMAL-lesing non-ord

Denne oppgavetypen lager nonord med de bokstavene eleven mestrer. Det er mulig å velge mellom nonord med tre eller fire bokstaver.

iMAL-lesing stavelser

I denne oppgaven blir innkodingsbokstaven kombinert med andre lærte bokstaver til stavelser. Velg mellom stavelser der vokalen kommer først eller stavalser der konsonanten kommer først.

Vedlikehold lesing

Programmet lager bokstavrekker med alle bokstavene eleven mestrer. Innkodingsbokstaven er representert i bokstavrekka minimum 4 ganger.

Vedlikehold til skriving

Her lager programmet skriveoppgaver (ord til bilder) slik at alle innlærte bokstaver må hentes frem fra hukommelsen til skriving, minimum en gang i hver oppgavesekvens.