iMAL-lesing: Innkoding

Start alltid alle iMAL-øvinger med innkoding

iMAL-lesing: Bokstavrekke

Men en gang innkodingsoppgaven er gjennomført velges lesing av bokstavrekke

iMAL-lesing: Stavelser

Lesing av bokstavrekke etterfølges med en gang av lesing av stavelser

iMAL-lesing: Ord

La iMAL-leseøkt avsluttes med en leseoppgave med reelle ord.

Vedlikehold: Innkoding

Start all iMAL- øving med innkoding

Vedlikehold til skriving

Med en gang innkodingsoppgaven er gjennomført etterfølges iMAL-øvingen med vedlikehold til skriving.