Legge elever til samme gruppe / klasse

Merk deg aller først: Elevene kan logge seg på iMAL-lesing med Feide og bruke oppgavene, UTEN at det er nødvendig at lærer har gjort tilpasninger i lærerverktøyet. Mulighetene på filmen viser hvordan det blir enklere å finne egne elever, spesielt på store skoler med mange elever.

Legge inn bokstavrekkefølge for enkeltelever fra lærerverktøyet

Her kan du legge inn egen bokstavrekkefølge til elever i klassen din fra lærerverktøyet. Elevene vil finne sin bokstavrekkefølge når de logger seg på elevoppgavene. Elevene kan ikke se hverandres sekvenser.

Innføring i iMAL for læringsbrett

Filmen gir en innføring i funksjonene i iMAL for læringsbrett.

Legge inn bokstavrekkefølge pålogget elevbruker

Her kan du som lærer raskt legge inn egen bokstavrekkefølge når du jobber sammen med eleven. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når eleven har logget seg på programmet med sin Feide-bruker.

Innkoding bokstav

Denne oppgaven er viktig for innlæring av nye bokstav

Bokstavlesing

Oppgaven gir trening i lesing av enkeltbokstaver som er gjennomgått med eleven.

Stavelseslesing

Oppgaven gir trening i stavelseslesing med lærte bokstaver

Vedlikehold til skriving

Denne oppgaven sørger for at alle innlærte bokstaver må hentes frem fra hukommelsen til ordskriving. Programmet lager ord til alle innlærte bokstaver er brukt i et ord, minst en gang.

Lesebok på skjerm

iMALs lesebok kan leses både på skjerm om papir. Filmen viser begge mulighetene

Lage egen bokstavrekkefølge som hele klassen / skolen har tilgang tild

Denne bokstavrekkefølgen vil vises for hele skolen, og kan også hentes frem som valg i den delen av programmer som lager iMAL-oppgaver til utskrift.

Slette klasse / gruppe

Her vises hvordan en gruppe / klasse kan slettes.

Sporing / lagring mange

I denne oppgaven er det mulig å lage sporingsoppgaver / lagringsoppgaver med ulike bokstaver. Du kan velge font-type og legge til hjelpelinjer, alt etter hva som passer elevene best.

Øve fonologisk lesing

Oppgaven gir trening i å lese non-ord med 3 eller 4 bokstaver.