Legg inn bokstavrekkefølge for skolen

Dersom du ikke finner leseboka du bruker i undervisningen, kan du legge inn egen bokstavrekkefølge i programmet. Denne rekkefølgen vil vises i valget for bokstavrekkefølge i lærerverktøyet (printoppgavene), og kommer også opp som valg i elevoppgavene for touch-skjerm.

Skrive ord til bilder

Her kan du se hvordan du kan lage skriveoppgaver med de bokstavene elevene har lært. Mulige tilpasninger i "skrive ord til bilder" blir også gjennomgått.

Leseark

Oppgavetypen inneholder lagringsoppgaver og leseoppgaver. Leseoppgavene består av bokstavrekker, stavelser og ord elevene mestrer. Oppgavetypen ivaretar både lagring, gjenhenting og vedlikehold til lesing.

Lesebok

I læremidlet ligger også iMAL-lesebok. Leseboka kan leses på skjerm, eller printes ut.

iMAL-ord

iMAL-ord er bilder som kan brukes til arbeid med språklig bevissthet. Hvor mange lyder er det i ordet? Hvor finnes bokstavlyder i ordet? Programmet henter effektivt frem bilder som kan brukes som utgangspunkt for samtale rundt iMAL-ordene.

Innkodingsoppgave i A4-format

Oppgavetypen gir flere muligheter for tilpasninger