iMAL i begynneropplæringen. Del 2: Lagring av bokstaver i hukommelsen

Bokstavinnlæring med iMAL består av tre enkle arbeidsmåter, innkoding, lagring og gjenhenting. I dette innlegget beskriver vi andre arbeidsmåte, LAGRING.
Blogginnlegget handler om:
  • Hva lagringsaktiviteten går ut på
  • Hvorfor elevene husker bokstavene bedre med iMAL
  • Erfaringer med skriving for hånd og svak finmotorikk

iMALs første arbeidsmåte, innkoding, kan du lese om her.

LAGRING: SKRIVE, SI, LESE!

Innlæringsmåten lagring består av å skrive bokstaven for hånd, si bokstavlyden for hver bokstav, og lese alle bokstavene på linja til slutt høyt.
Lagring – iMAL for touchskjerm

HER finner du videoer med lagring av alle bokstavene.

Lagring – iMAL på papir

Her finner du video som viser lagring på papir.

For hver ny arbeidsmåte elevene skal lære, er det viktig å bruke god tid på modellering. Forklar og vis arbeidsmåten for elevene både ved at du selv skriver på tavle / smart board, og gjennom å vise instruksjonsfilmene om lagring.
Igjen kan du bruke bildet om å lime bokstaven inn i hodet / hjernen, når du forklarer elevene hvorfor det er så viktig å jobbe med bokstavene på denne måten gjennom å skrive, si og lese.
For å få god flyt i lagrings-øvelsen kan du godt be elevene skrive gjennom samme arket flere ganger. Da passer det godt å bruke den to-fargede blyanten, og starte øverst på arket på nytt og skrive gjennom med ny farge. Ha gjerne også oppgaver liggende på pulten som barna kan fortsette med. Det gir mer ro i gruppa og du får bedre mulighet til å hjelpe elever som trenger ekstra hjelp.

Hvorfor husker elevene bokstavene bedre med iMAL-lagring?

Arbeidsmåten lagring gjør at det dannes flere minnespor om bokstaven i hjernen. Samtidigheten i sansestimuleringen fører til at det dannes et nettverk av assosiasjonsbaner mellom minnesporene. Forbindelsene mellom minnesporene gjør at de ulike minnene om bokstaven assosieres med hverandre og støtter hverandre når barna skal huske bokstavene, og hente dem frem fra hukommelsen til både lesing og skriving. iMALs logo illustrerer en hjerne med flere minnespor om bokstaven, og forbindelsene mellom minnesporene.

Skriving for hånd og svak finmotorikk

Skriving for hånd er sentral i automatisering av bokstavene. iMAL handler ikke om penskrift og håndskrift er ikke et mål i seg selv! Men håndbevegelsen kombinert med at bokstavlyden artikuleres gjør at bokstaven fester seg raskere i hukommelsen. Så lenge barnet former bokstaven med håndbevegelse, og sier bokstavlyden samtidig så korrigerer vi ALDRI at eleven ikke skriver pent nok, ikke klarer å skrive innenfor i sporingsbokstaven eller bommer på bokstavlinja!
Elever med svært svak håndmotorikk kan gjerne forme bokstaven på tavle eller murvegg malt med tavlemaling. Vår erfaring er at gjennom jevnlig trening på lagringsaktivitet, så forbedres skrivemotorikken radikalt gjennom første trinn.
Ros elevene for å huske “limeøvelsen”: Skrive, si og lese bokstavrekken!

Hjernen trenger avkobling gjennom frilek

Skoler som lykkes best med iMAL lar korte, intensive iMAL-øvinger avløses av gode perioder med frilek. 104 pedagoger har gitt oss tilbakemelding på sine erfaringer med iMAL i begynneropplæringen og 63% sier at iMAL har ført til at elevene får mer tid til frilek i skoletiden. Det er de samme lærerne som gir tilbakemelding på at flest elever lykkes med begynnende lesing og skriving. Gjennom den frie leken prosesseres sanseinntrykkene fra innkodingen bedre, og barna samler motivasjon for mer pedagogstyrte aktiviteter.

HER KAN DU SE VÅRE NETTKURS OM iMAL.

FNs komité for barns rettigheter har påpekt samfunnets ansvar for å skape tid og rom for barn til å engasjere seg i spontan lek, rekreasjon og kreativitet. iMAL ønsker å være med på å ta den spontane leken tilbake til seksåringene <3

iMALs tredje arbeidsmåte, gjenhenting til skriving og språklig bevissthet kan du lese om her.

« Tilbake til bloggen