Under finner du vår nettkurs der du kan lære hvordan du bruker iMAL i undervisningen og hvordan du kan utnytte funksjonene i læremidlet iMAL for touch-skjerm. Hvert nettkurs om iMAL-metoden er på 35 – 45 minutter. Kursene som viser hvordan du bruker lærer-admin er på 5 – 10 minutter. Velger du *watch yesterdays replay* kan du se nettkurset med en gang.

Del 1: Innføring i iMAL-metoden

Del 2: Kartlegging av bokstavkunnskap og tidlig lesing. Tiltak for elever som strever med; -å huske bokstavene, eller å komme i gang med lesing og skriving.

iMAL i begynneropplæringen. Hvordan kan du bruke iMAL på 1. trinn.

Lær å tilpasse bokstavrekkefølge til enkeltelever eller en hel klasse i iMAL for touch-skerm.

Lær hvordan du bruker læreradmin i iMAL for touch-skjerm.