Under finner du våre GRATIS webinarer om iMAL-metoden.

Webinarene vises i opptak. Det betyr at du kan se kurset når det passer deg best. Velg SE OPPTAK AV GÅRSDAGENS NETTKURS NÅ. Hvert kurs varer mellom 30 – 40 minutter. 

 

Innhold i kursmodulene:

1. Innføring i iMAL-metoden

2. Kartlegging, tilpasning og tidlig innsats med iMAL  

  Last ned iMAL-kartlegging begge sidene

3. iMAL i begynneropplæringen. Praktisk rettet kurs

 

Webinarene er en forkortet repetisjon av de stedlige kursene iMAL arrangerer over hele landet. Se vår oversikt over stedlig kurs her.

 

 

Del 1: Innføring i iMAL-metoden.

Del 2: Kartlegging av bokstavkunnskap og tidlig lesing.

Del 3: iMAL i begynneropplæringen. Hvordan du kan bruke iMAL i begynneropplæringen I hel klasse på første trinn.

Legge inn bokstavrekkefølge til enkeltelever i læreradmin.

Lær å sette opp klasse / gruppe i læreradmin.