Under finner du våre nettkurs om iMAL-metoden.
Hvert kurs varer mellom 30 – 40 minutter. 
 
Innhold i kursmodulene:
1. Innføring i iMAL-metoden
2. Kartlegging, tilpasning og tidlig innsats med iMAL  

Bestill iMAL-kartleggingen gratis HER.

3. iMAL i begynneropplæringen. Praktisk rettet kurs
 
Nettkursene er en forkortet repetisjon av de stedlige kursene iMAL arrangerer over hele landet.
Se vår oversikt over stedlig kurs HER.

 

 

Del 1: Innføring i iMAL-metoden.

Del 2: Kartlegging av bokstavkunnskap og tidlig lesing.

Del 3: iMAL i begynneropplæringen. Hvordan du kan bruke iMAL i begynneropplæringen I hel klasse på første trinn.

Legge inn bokstavrekkefølge til enkeltelever i læreradmin.

Lær å sette opp klasse / gruppe i læreradmin.