iMAL- kartlegging

 

iMAL tilbyr et kartleggingsverktøy som gi en enkel oversikt over elevenes bokstavkunnskap. Fra kartleggingen er det kort vei til tiltak. Du tilpasser læremidlet med de bokstavene den enkelte mestrer. Deretter lager programmet lese- og skriveoppgaver med disse bokstavene.  

iMAL- kartleggingen er gratis og bestilles i skjemaet nedenfor.

Lærerens registreringsskjema til høyre og elevens ark til venstre.

Se vårt nettkurs om iMAL- kartlegging her!

Registrer deg for å få tilsendt iMAL-kartlegging