Inkluderende bokstavinnlæring med iMAL

En del iMAL-skoler har gjennomført første bokstavkartlegging på første trinn. Da stiller spørsmålet seg: Hvilke oppgaver skal vi gi til elever som ikke husker bokstavene som er gjenomgått? 

BESTILL PRØVETILGANG

iMALs visjon er at alle elever skal være med på bokstavinnlæringen i klasse-fellesskapet, der iMAL-oppgaver er fellesaktivitet. Arbeidsoppgavene i iMAL er kjente for elevene, og alle elever kan mestre dem med tilpasninger. Å knekke ordskrivingskoden er et viktig bidrag til å huske bokstaver, og dette eksemplet viser differensierte oppgaver for ordskriving.  Se iMAL-arbeidsmåten til denne oppgaven HER.

På innkodingsdagen (introduksjon av ny bokstav) blir ordene presentert med stipletede bokstaver for alle elevene. Hensikten er at elevene skal bli kjent med hvilke ord bildene representerer.

Dagen(e) etter innkodingsdagen skal elevene skrive samme ord, men uten støtte i stiplet skrift. Der å hente bokstaver fra hukommelsen til skriving er målet med oppgavene. Elever som husker alle bokstavene kan skrive hele ordet uten stiplede bokstaver, mens elever som strever med å huske bokstavene kan øve på å huske innkodingsbokstaven, og få støtte i stiplet skrift til de andre bokstavene. Husk likevel å øve på Å SI alle bokstavene når de skrives.  HER vises tilpasningsmulighetene i denne oppgavetyepen. 

 

Oppgaver med innkoding og ordskriving kan følges opp med oppgaven som vises til venstre. Elevene starter med å skrive å si bokstavlyden, og videre gir oppgaven mulighet for differensiering, blant annet gjennom oppdagende skriving. Noen elever vil skrive setninger, andre enkeltord, rableskrive eller tegne.

HER vises hvordan oppgaven tilpasses. 

I tilleg er det en klar fordel om elever som strever med å huske bokstaver daglig får 12 – 15 minutter med ekstra iMAL-trening. Her er oppgavene på læringsbrett spesielt egnet til individuell øving. Nettopp fordi læringsbrettet kan tilpasses de bokstavene elevene mestrer. Se tilpasningsmuligheten HER.

 

« Tilbake til bloggen