Selv om man følger webinarene / nettkursene om iMAL, så dukker det gjerne opp spørsmål når metoden skal tas i bruk i undervisningen. Derfor tilbyr vi online veiledning med iMAL-pedagog til skolene. iMAL-pedagogen har ett innlegg om tema som bruker å være aktuelle hver gang, og skolen kan sende inn spørsmål til veileder på forhånd. Vi veileder også på spørsmål som måtte dukke opp underveis i veiledningstimen.
Tema fra iMAL-pedagog: Nyttige tips for en god oppstart. Modellering av arbeidsmåter. Hvor lang tid på hver bokstav? Kartlegging og bruk av resultatene. Praktiske råd om læremidlene. Organisering av undervisningen.
Veiledningspakken består av 5 timer veiledning til lærerne, og 2 timer veiledning til administrasjonen eller ressurslærer for lesing. Før veiledningen starter opp avtaler skole og iMAL hyppighet i veiledningen, og tidfester alle veiledningene. Veiledningen forutsetter at skolen har sett eller ser iMAL-webinarene / nettkursene.
Pris: 10 000 kr. (Vi har mulighet  til å veilede flere skoler samtidig online, og inntil tre skoler kan dele på en veiledningspakke  for å redusere kostnadene). 
Ta kontakt på mail eller telefon for mer informasjon.