Kommende kurs for 1: Orkdal onsdag 10. januar 2018
Se alle kurs

Innhold i iMAL-kurset:
1. Lærevansker og lesemetoder
2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL-metoden.
3.  iMAL i klasserommet, arbeidsmåter og oppgaver. 
4. Øv inn gjenstående bokstaver. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.
Kurset er en blanding av forelesning og praktiske aktiviteter. Utprøving av metoden i praksis vil stå sentralt i den praktiske delen, samt veiledning i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.
Dag: Onsdag 10. januar 2018
Sted: Orkdal Rådhus
Tid: 11.30 - 15.30