Teoretisk innføring i metoden

I dette webinaret får du en teoretisk innføring i iMAL-metoden. Vi gir arbeidsmåter og læremiddel en teoretisk forankring.
Webinaret varer i 35 minutter. Du logger inn via knappen LOGG INN HER:
Velger du "watch yesterday's replay", kan du se webinaret med en gang.