Bokstavinnlæring med iMAL, arbeidsmåter og læremiddel

I dette webinaret lærer du hvordan du kan bruke iMAL i begynneropplæringen. Webinaret er praktisk rettet og gir en grundig innføring i hvordan du kan arbeide med bokstavinnlæring på hjernens premisser.
Webinaret varer i 50 minutter. Du logger inn via knappen LOGG INN HER:
Velger du "watch yesterday's replay", kan du se webinaret med en gang.