Kommende kurs for 5: Kompetansehevingsprogram
Se alle kurs

Vi har flere eksempler på iMAL-skoler som har klart å få ALLE elevene med på den første lese- og skriveopplæringen, fra første dag på skolen.

En kvantitativ studie i regi av NTNU karta to elevgrupper skoleåret 2016 / 2017. Bokstavkunnskap og kvaliteten på staving av ord ble kartlagt ved skolestart, i desember og i mai. Den ene elevgruppen fikk bokstavinnlæring med iMAL-metoden, den andre gruppen fulgte Nylund-modellen. Kartleggingen i mai viste at elevene i iMAL-gruppen stavet ord signifikant bedre enn gruppen som fulgte Nylund-modellen. Laveste antall lærte bokstaver med bokstavlyd i iMAL-gruppen var 17 bokstaver. I gruppen med Nylund-modellen var dette fordelingen før resultatet matchet iMAL-gruppen: 2 elever som hadde lært 0 bokstaver med bokstavlyd, 1 elev 11 bokstaver, 3 elever 15 bokstaver, 1 elev 16 bokstaver.

Skoler og kommuner som virkelig har lyktes med å implementere iMAL i begynneropplæringen, har benyttet seg av vårt kompetansehevingsprogram som består av:
1 kursdag lokalt + 5 nettbaserte veiledningstimer. I tillegg er ressursen med nettkurs brukt aktivt.
Pris: 1 kursdag: 15 000 kr (utgifter til reise og opphold kommer i tillegg) + 5 obligatoriske veiledningstimer, nettbasert: 5000  kr
Ring oss for avtale!