iMAL onlinekurs med parallell-foredrag

Med gode tilpasninger kan iMAL brukes innenfor flere elevgrupper som skal lære bokstaver, lesing og skriving. Etter jul setter vi opp online-kurs der det er mulig å fordype seg i et spesifikt pedagogisk område i deler av kurset. Med tanke på veien videre for elevene etter at alle bokstavene er lært, har vi også en fordypning om Skapende skriving med STL+. iMAL onlinekurs går over to halve dager og parallellene går på kursdag 2, mellom kl. 12.00 – 14.00. For deg som har deltatt på online-kursene tidligere går det fint å bare delta på parallell-delen.

iMAL i spesialundervisning. Fra bokstaver til ord, setninger og tekst.

Regine Nagelhus er grunnlegger av iMAL og har jobbet skolerelatert i 25 år. 20 år i grunnskolen som lærer og spesialpedagog og 5 år i PPT. Med tilpasninger til enkelteleven er iMAL et godt verktøy i spesialundervisningen. På bakgrunn i flere henvendelser fra logopeder den senere tid vil Regine ta for seg muligheter med iMAL i spesialundervisningen. Fra bokstaver til ord, setning og tekst. For pedagoger som ønsker tips til hvordan øve på tekstskriving med iMAL for barn som ikke kommer i gang med skapende skriving, passer også denne parallellen. 

Alfabetisering med iMAL

Cathrine Stølan Lyngstad har norsk som andrespråk og jobber i voksenopplæringen. Hun erfarte at noen voksne elever tilsynelatende aldri lærte seg grunnleggende ferdigheter for å lese og skrive. Urovekkende mange gikk årevis i systemene uten å ha nevneverdig progresjon. På kurset deler Cathrine sine erfaringer med å bruke iMAL for å automatisere bokstavlyder og knekke lese- og skrivekoden for denne gruppen. Elevene i Cathrines grupper har i ettertid blitt overført til ordinære grupper og læreren kan melde at de har god progresjon innenfor ordinære grupper. LES MER.

Skapende skriving med STL+

Mari Lura Elvedahl går bare under navnet BokstavMari. Elevene tror hun heter det, siden hun er så glad i bokstaver, lesing og skriving. Mari har jobbet som leselærer med fokus på STL+ i flere år, og jobber nå som kontaktlærer på Sørbø skole, Sandnes. Mari er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, lesing og norsk. Mari har skrevet to bøker om STL+ – «Skabeloner og andre rare skapninger STL+» og
«Skapende skriving med eller uten STL+». LES MER.

 

iMAL i ordinær begynneropplæring

Solveig Langvatn er utdannet grunnskolelærer og startet med å bruke iMAL da hun skulle følge opp elever med lesestarts-vansker innenfor intensiv opplæring. Resultatene hun oppnådde med elevene gjorde at hun valgte å bruke iMAL da hun startet opp med første trinn året etter. På kurset viser Solveig arbeidsoppgaver  som som passer til de ulike arbeidsmåtene i iMAL. Hun deler også  sine erfaringer  med iMAL i ordinær opplæring på første trinn. Solveig tar nå masterutdanning i norsk didaktikk, samtidig som hun jobber som prosjektmedarbeider i iMAL. LES OM ONLINE iMAL-KURSENE.