Skapende skriving med STL+

iMAL er utviklet for å gi barn med lesestartsvansker mulighet til å lære bokstaver og knekke lese- og skrivekoden inne i klassefellesskapet. Lærerne vil trenge flere innfallsvinkler til veien videre med lesing og skriving. STL+ motiverer elevene til tekstskaping og kreativ skriving. Derfor har vi lagt inn STL+ som parallellforedrag i online-kursene i januar og februar. Foredragsholder BokstavMari har samme verdigrunnlag som iMAL for lese- og skriveopplæringen; – oppgaver og aktiviteter skal ha et inkluderende perspektiv. Der elevene mestrer i klassefellesskapet.

Mari Lura Elvedahl går bare under navnet BokstavMari. Elevene tror hun heter det, siden hun er så glad i bokstaver, lesing og skriving. Mari motiveres av elever som gnistrer av forventning til det de skal skrive om. Hvor både motivasjonen og fantasien står klar i startblokkene – og bare venter på startsignalet. Mari har jobbet som leselærer med fokus på STL+ i flere år, og jobber nå som kontaktlærer på Sørbø skole, Sandnes. Mari er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, lesing og norsk. Mari har skrevet to bøker om STL+ – «Skabeloner og andre rare skapninger STL+» og «Skapende skriving med eller uten STL+».

For å skape slike situasjoner er det helt avgjørende at skrivingen har en mening eller betydning for den som skriver. Elever helt nede i 6 – 7 årsalderen må også føle at det de skriver betyr noe! Det er noen elementer som bør ivaretas, dersom skrivingen skal være meningsfull for eleven:

Felles referanse, mestring, lek, mottaker, variasjon, nytteverdi. 

I foredraget vil jeg ta utgangspunkt i disse elementene og snakke om hvordan vi, med hjelp av STL+, kan skape magiske skrivesituasjoner helt fra 1. trinn. Mitt mål er at du etter dette kurset sitter igjen med verktøy som kan hjelpe deg å skape slike skrivesituasjoner.  Kurset vil ta utgangspunkt i den siste boka mi «Skabeloner og andre rare skapninger STL+» der jeg presenterer praksisnære opplegg som er enkle og kan benyttes rett inn i undervisningen. Oppleggene er tilpasset til den nye læreplanen – LK20.