PÅMELDING TO HALVE DAGER: MANDAG 11. JANUAR OG MANDAG 18. JANUAR KL. 12.00 – 15.30

Mandag 11. januar:   

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Mandag 18. januar starter med paralleller kl.12.00 – 14.00:

  1. iMAL ALFA. iMAL for minoritetsspråklige som strever med lesestart.
  2. Skapende skriving med STL+ i ordinær undervisning.
  3. iMAL i spesialundervisningen. Fra bokstav og ord til setning og tekst.
  4. iMAL i begynneropplæringen.

14.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.

PÅMELDING TO HALVE DAGER: TIRSDAG 2. FEBRUAR OG TIRSDAG 9. FEBRUAR  KL. 12.00 – 15.30

Tirsdag 2. februar:   

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 9. februar starter med paralleller kl.12.00 – 14.00:

  1. iMAL ALFA. iMAL for minoritetsspråklige som strever med lesestart.
  2. Skapende skriving med STL+ i ordinær undervisning.
  3. iMAL i spesialundervisningen. Fra bokstav og ord til setning og tekst.
  4. iMAL i begynneropplæringen.

14.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.