iMAL-KURS ONLINE VÅR OG HØST 2020

På grunn av situasjonen med Corona-virus har vi avlyst alle iMAL-ressurslærerkursene før sommerferien.

I stedet setter vi opp online iMAL-kurs vår og høst 2020.  Skoler kan også melde på grupper med lærere til rabattert pris. Skoler som deltar på kurset med gruppe, får også 3 oppfølgingstimer med online veiledning skoleåret 20/21.

NB! iMAL-kurset går over 1 dag, eller 2 halve dager. Det er mange datoer å velge mellom, og alle påmeldingens-datoene har dermed samme innhold.

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS SKOLEÅRET 2020/21 HER

DATOER FOR OPPFØLGING SKOLEÅRET 20/21
Tirsdag 1. september kl. 14.30 – 15.30: Oppstart med iMAL
Tirsdag 13. oktober kl. 14.30 – 15.30: Kartlegging, tilpasning og tilrettelegging
Tirsdag 5. januar kl. 14.30 – 15.30: Førsteklassen er gjennom alle bokstavene, hva nå?

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.

Etter ressurslærer-kurset vil pedagogene kunne bruke iMAL i egen undervisning, og videre kunne bistå både skoleledelse og kolleger i arbeidet med begynneropplæring, tidlig innsats og intensiv opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker. iMAL kan også brukes i spesialundervisning for barn med lærevansker. Vi anbefaler at minst to pedagoger på skolen til en hver tid har deltatt på ressurslærerkurs i iMAL.

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS VÅR 2020 HER

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS SKOLEÅRET 2020/21 HER

Innhold i kurset:

Tidspunkt: 09.00 – 15.30

1.  Lesevansker, forebygging og lesemetoder

2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL- metoden.

3. iMAL i klasserommet, arbeidsmåter, oppgaver og organisering.

4. Lekens betydning for læring og motivasjon.

5. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

6. Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

Kurset er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.

PRISER:

Skoler som deltar på kurset som gruppe, får også 3 veiledningstimer online skoleåret 20 / 21.

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS VÅR 2020 HER

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS HØST 2020 HER