iMAL-KURS ONLINE  2020 / 21.

Skoler med lisens på iMAL kan delta på online-kurs med så mange ansatte de ønsker. Vi setter opp online-kurs med samme innhold, gjennom heleskoleåret. iMAL-kurset går over 1 dag, eller 2 halve dager. I tillegg settes det opp online oppfølging med aktuelle tema gjennom skoleåret. Pålogging til temaoppfølging sendes ut til deltakerne som har deltatt på online-kursene.

 

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS SKOLEÅRET 2020/21 HER

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.

Etter kurset vil pedagogene kunne bruke iMAL i egen undervisning, og videre kunne bistå både skoleledelse og kolleger i arbeidet med begynneropplæring, tidlig innsats og intensiv opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker. iMAL kan også brukes i spesialundervisning for barn med lærevansker. Vi anbefaler at som jobber med iMAL på skolen deltar på onlinekursene.

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS SKOLEÅRET 2020/21 HER

Innhold i kurset:

1.  Lesevansker, forebygging og lesemetoder

2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL- metoden.

3. iMAL i klasserommet, arbeidsmåter, oppgaver og organisering.

4. Lekens betydning for læring og motivasjon.

5. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

6. Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

Kurset er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS SKOLEÅRET 2020 / 21 HER