Tirsdag 2. februar:     

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 9. februar starter med paralleller kl.12.00 – 14.00:

  1. iMAL i spesialundervisningen. Fra bokstav og ord til setning og tekst.
  2. Skapende skriving med STL+ i ordinær undervisning.
  3. iMAL ALFA. iMAL for minoritetsspråklige som strever med lesestart.
  4. iMAL i begynneropplæringen.

14.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.

PÅMELDING ONLINE-KURS HALVE DAGER: TIRSDAG 2. FEBRUAR OG TIRSDAG 9. FEBRUAR KL. 12.00 - 15.30

Februar-kurset skiller seg fra de vanlige online-kursene med at deler av kurset kjøres med fire paralleller. Her kan du velge tema som harmonerer mest med dine elevers behov for undervisning. For deg som har deltatt på våre online-kurs tidligere, går det greit at du bare deltar på parallell- bolken i kurset. Meld deg på som vanlig, og kryss av for om du deltar på hele kurset eller parallell-bolken i påmeldingen.
    For deg som har deltatt på våre online-kurs tidligere så kan du fint delta på bare parallell-bolken i kurset. Meld deg på som vanlig, og kryss av for om du deltar på hele kurset, eller kun parallell-bolken.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.