Tirsdag 2. februar:     

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 9. februar starter med paralleller kl.12.00 – 14.00:

  1. iMAL i spesialundervisningen. Fra bokstav og ord til setning og tekst.
  2. Skapende skriving med STL+ i ordinær undervisning.
  3. iMAL ALFA. iMAL for minoritetsspråklige som strever med lesestart.
  4. iMAL i begynneropplæringen.

14.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.