Onlinekurs for spesialpedagoger

Arbeider du som spesialpedagog med elever som har vansker med å få bokstavene til å feste seg i hukommelsen? Bli med på iMAL-kurs og lær om hvordan iMAL-metoden hjelper barn til å lære bokstavene multisensorisk. 

Skoler med lisens på iMAL kan delta på våre månedlige live nettkurs så mange ganger de ønsker i løpet av skoleåret. Det er heller ingen begrensninger for hvor mange lærere fra skolen som kan delta. På planleggingsdager på vår og høst setter vi opp heldagskurs, og i løpet av skoleåret setter vi opp kurs som går over to halve dager på 2,5 timer. Kursene er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i digitale grupperom.

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager, men da mot kursavgift.

 

 

Kurs høst 2022

Fra høsten 2022 går vi i gang med å tilby kurs som er mer spesifikt rettet mot ulike målgrupper. 

 

Kurs over to halve dager: tirsdag 18. okt og tirsdag 25. okt. kl. 13.30- 16.00

Kurs over to halve dager: torsdag 17. nov og torsdag 24. nov. kl.13.30- 16.00

 

Kurs våren 2023

Kurs over to halve dager: tirsdag 10. og 17. januar kl. 14.00 – 16.00

Kurs over to halve dager: mandag 27. februar og 6. mars kl. 14.00 – 16.00

Kurs over to halve dager: mandag 8. og 15. mai kl. 14.00 – 16.00 

 

Heldagskurs tirsdag 23. mai kl. 08.30 – 13.00 

Heldagskurs torsdag 8. juni kl. 08.30 – 13.00 

 

Passer ingen av datoene? Se vårt nettkurs om innføring i iMAL- metoden ved å klikke her