Onlinekurs for spesialpedagoger

Arbeider du som spesialpedagog med elever som har vansker med å få bokstavene til å feste seg i hukommelsen?  

Bli med på iMAL-kurs og lær om hvordan iMAL-metoden hjelper barn til å lære bokstavene multisensorisk.  

Kurs våren 2023

Kurs over to halve dager: tirsdag 10. og 17. januar kl. 14.00 – 16.00

Kurs over to halve dager: mandag 27. februar og 6. mars kl. 14.00 – 16.00

Kurs over to halve dager: mandag 8. og 15. mai kl. 14.00 – 16.00 

 

Heldagskurs tirsdag 23. mai kl. 08.30 – 13.00 

Heldagskurs torsdag 8. juni kl. 08.30 – 13.00 

 

Passer ingen av datoene? Se vårt nettkurs om innføring i iMAL- metoden ved å klikke her