iMAL onlinekurs for spesialpedagoger

Arbeider du som spesialpedagog med elever som har vansker med å få bokstavene til å feste seg i hukommelsen? Bli med på iMAL-kurs og lær om hvordan iMAL-metoden hjelper barn til å lære bokstavene multisensorisk. 

Skoler med lisens på iMAL kan delta på våre månedlige online-kurs så mange ganger de ønsker i løpet av skoleåret. Det er heller ingen begrensninger for hvor mange lærere fra skolen som kan delta. På planleggingsdager på vår og høst setter vi opp heldagskurs, og i løpet av skoleåret setter vi opp kurs som går over to halve dager på 2,5 timer. Kursene er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i digitale grupperom.

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager, men da mot kursavgift.

 

Vår 2022

Kursene vi holder våren 2022 er rettet både mot førsteklasselærere og spesialpedagoger. Fra høsten 2022 går vi i gang med å tilby kurs som er mer spesifikt rettet mot ulike målgrupper. 

PÅMELDING TO HALVE DAGER: ONSDAG 9. FEBRUAR OG ONSDAG 16. FEBRUAR  kl.12.00- 15.30

PÅMELDING TO HALVE DAGER: TIRSDAG 8. MARS OG TIRSDAG 15. MARS kl. 12.00- 15.30

PÅMELDING HELDAGSKURS ONSDAG 25. MAI  kl. 8.30- 15.00

PÅMELDING HELDAGSKURS ONSDAG 1. JUNI  kl.8.30- 15.00

PÅMELDING TO HALVE DAGER: TIRSDAG 7. JUNI OG TIRSDAG 14. JUNI  kl. 12.00- 15.30

PÅMELDING HELDAGSKURS ONSDAG 8. JUNI  8.30- 15.00

 

Kurs høst 2022

Påmelding heldagskurs torsdag 11. august 8.30- 13.00

Påmelding heldagskurs mandag 15. august kl. 8.30- 13.00

Påmelding heldagskurs onsdag 17. august kl. 8.30- 13.00

Kurs over to halve dager: onsdag 7. sept. og torsdag 8. sept. kl 13.30- 16.00

Kurs over to halve dager: tirsdag 18. okt og tirsdag 25. okt. kl. 13.30- 16.00

Kurs over to halve dager: torsdag 17. nov og torsdag 24. nov. kl.13.30- 16.00