Kursdatoer onlinekurs 2021

 

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager, men da mot kursavgift.

Høst 2021

 

PÅMELDING TO HALVE DAGER: TIRSDAG 14. SEPTEMBER OG TIRSDAG 21. SEPTEMBER  KL. 12.00 – 15.30

TIRSDAG 14. SEPTEMBER

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden. 

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 21. SEPTEMBER 

12.00 – 13.45: iMAL-kartlegging og tiltak

14.00 – 14.45: iMAL i begynneropplæringen

15.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.

 

PÅMELDING TO HALVE DAGER: TIRSDAG 19. OKTOBER OG TIRSDAG 26. OKTOBER  KL. 12.00 – 15.30

TIRSDAG 19. OKTOBER

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden. 

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 26. OKTOBER

12.00 – 13.45: iMAL-kartlegging og tiltak

14.00 – 14.45: iMAL i begynneropplæringen

15.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.

 

PÅMELDING TO HALVE DAGER: TIRSDAG 16. NOVEMBER OG TIRSDAG 23. NOVEMBER  KL. 12.00 – 15.30

TIRSDAG 16. NOVEMBER

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden. 

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 23. NOVEMBER

12.00 – 13.45: iMAL-kartlegging og tiltak

14.00 – 14.45: iMAL i begynneropplæringen

15.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.