Kursdatoer onlinekurs 2020 / 21.

 

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager.

PÅMELDING TO HALVE DAGER: ONSDAG 11. NOVEMBER OG ONSDAG 18. NOVEMBER KL. 12.00 – 15.30

Onsdag 11. november:     

12.00 – 15.30:

Lesevansker, forebygging og lesemetoder.

Bokstavinnlæring på hjernens premisser. Innføring i iMAL-metoden.

Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Onsdag 18. november:

12.00 – 15.30:

iMAL i begynneropplæringen, arbeidsmåter, oppgaver og organisering. Lekens betydning for læring og motivasjon.

Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

PÅMELDING TO HALVE DAGER: MANDAG 11. JANUAR OG MANDAG 18. JANUAR KL. 12.00 – 15.30

Mandag 11. januar:     

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Mandag 18. januar starter med paralleller kl.12.00 – 14.00:

  1. iMAL i spesialundervisningen. Fra bokstav og ord til setning og tekst.
  2. Meningsfull skriving med STL+.
  3. iMAL ALFA. iMAL for minoritetsspråklige som strever med lesestart.
  4. iMAL i begynneropplæringen.

14.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.

PÅMELDING TO HALVE DAGER: TIRSDAG 2. FEBRUAR OG TIRSDAG 9. FEBRUAR  KL. 12.00 – 15.30

Tirsdag 2. februar:     

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 9. februar starter med paralleller kl.12.00 – 14.00:

  1. iMAL i spesialundervisningen. Fra bokstav og ord til setning og tekst.
  2. Meningsfull skriving med STL+.
  3. iMAL ALFA. iMAL for minoritetsspråklige som strever med lesestart.
  4. iMAL i begynneropplæringen.

14.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.

PÅMELDING HELDAGSKURS: TIRSDAG 25. MAI KL. 8.30 – 15.00

Lesevansker, forebygging og lesemetoder.

Bokstavinnlæring på hjernens premisser. Innføring i iMAL-metoden.

Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

iMAL i begynneropplæringen, arbeidsmåter, oppgaver og organisering. Lekens betydning for læring og motivasjon.

Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

PÅMELDING HELDAGSKURS: TIRSDAG 1. JUNI KL. 8.30 – 15.00

Lesevansker, forebygging og lesemetoder.

Bokstavinnlæring på hjernens premisser. Innføring i iMAL-metoden.

Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

iMAL i begynneropplæringen, arbeidsmåter, oppgaver og organisering. Lekens betydning for læring og motivasjon.

Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

PÅMELDING HELDAGSKURS: TIRSDAG 8. JUNI KL. 8.30 – 15.00

Lesevansker, forebygging og lesemetoder.

Bokstavinnlæring på hjernens premisser. Innføring i iMAL-metoden.

Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

iMAL i begynneropplæringen, arbeidsmåter, oppgaver og organisering. Lekens betydning for læring og motivasjon.

Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

PÅMELDING HELDAGSKURS: TIRSDAG 15. JUNI KL. 8.30 – 15.00

Lesevansker, forebygging og lesemetoder.

Bokstavinnlæring på hjernens premisser. Innføring i iMAL-metoden.

Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

iMAL i begynneropplæringen, arbeidsmåter, oppgaver og organisering. Lekens betydning for læring og motivasjon.

Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

Kursdatoer skoleåret 2021/22: 

Vi setter opp dagskurs på planleggingsdagene i august. Datoer kommer.