Påmelding bokstavlæring og minneproblematikk med iMAL – tirsdag 13. desember kl. 09.00 – 09.30