Bli med på live nettkurs med iMAL

Se oversikten over de ulike nettkursene du kan velge mellom

Digital bokstavkartlegging

Gratis
Varighe
t: 1 time
Bli kjent med digital iMAL- kartlegging som automatisk sender elevene mestrer til elevens bruker og lager oppgaver med de bokstavene.Les mer og meld deg på her
Testbrukerkurs

Gratis
Varighe
t: 1 time
Få innsikt i iMALs oppgavetyper og tilpasningsmuligheter.Finn dato og meld deg på – her 
Kurs for førsteklasselærere

Gratis for lisensskoler
Vi tilbyr heldagskurs på plandager. I løpet av skoleåret setter vi opp kurs, som går over to halve dager à 2,5 time. Kurset foregår etter undervisningstid. Se datoer her
Kurs for spesialpedagoger

Gratis for lisensskoler
Vi tilbyr heldagskurs på plandager. I løpet av skoleåret setter vi opp kurs, som går over to halve dager à 2,5 time. Kurset foregår etter undervisningstid. Se datoer her
Førsteklasselærer for første gang

Gratis
Varighet: 1 time
Få tips til hvordan du enkelt kan komme i gang med bokstavlæring på 1. trinn. Med iMAL kan alle elever arbeide ut fra egne bokstavkunnskap sammen i klasserommet. Meld deg på her

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager, men da mot kursavgift.

Her finner du nettkurs som ligger gratis på hjemmesiden vår