iMAL online-kurs

Les mer om innhold i kursene, datooversikt og påmelding:

Onlinekurs for førsteklasselærere

Onlinekurs for spesialpedagoger

 

Alle skoler med lisens kan delta gratis på våre månedlige online-kurs. Kursene går over to halve dager, og det er ingen begrensninger for hvor mange fra hver skole som kan delta. 

Ved å delta på kurs vil du få en grundig innføring i iMAL- metoden, arbeidsmåter og oppgavetyper. I tillegg tar vi for oss iMAL- kartlegging og gir deg konkrete tips til hvordan du kan bruke iMAL i undervisningen.

 

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager, men da mot kursavgift.

 

NYTT fra høsten 2022  – Vi tilbyr to ulike typer onlinekurs 

Vi ønsker å gi deg det du trenger for å bruke iMAL i undervisningen. Jobber du med bokstavinnlæring på 1. trinn eller som spesialpedagog eller i intensiv opplæring for elever som strever med bokstavene?

 

Les mer om innhold i kursene, datooversikt og påmelding:

Onlinekurs for førsteklasselærere

Onlinekurs for spesialpedagoger