Deltakelse på testbrukerkurs gir tilgang til iMAL i 2 måneder

I løpet av en time vil du få en gjennomgang av læremidlet, både den digitale versjonen som er ment til læringsbrett, og den delen av iMAL hvor du kan tilpasse arbeidsark til utskrift. 

NB. Hver skole kan bare delta på testbrukerkurs og få gratis prøvetilgang en gang pr. skoleår. 

 

 

 

Mandag 30. august kl. 14.30 – 15.30

Mandag 13. september kl. 14.30 – 15.30

Søndag 26. september kl. 20.00 – 21.00

Onsdag 29. september kl. 14.30 – 15.30 

Søndag 10. oktober kl. 20.00 – 21.00

Onsdag 13. oktober kl. 14.30 – 15.30 

Mandag 25- oktober kl. 14.30 – 15.30

Mandag 8. november kl. 14.30 – 15.30

Mandag 22. november kl. 14.30 – 15.30

Søndag 28. november kl. 20.00 – 21.00