Deltakelse på testbrukerkurs gir tilgang til iMAL i 2 måneder

I løpet av en time vil du få en gjennomgang av læremidlet, både den digitale versjonen som er ment til læringsbrett, og den delen av iMAL hvor du kan tilpasse arbeidsark til utskrift. 

NB. Hver skole kan bare delta på testbrukerkurs og få gratis prøvetilgang en gang pr. skoleår. 

Hvis du ikke mottar påloggingslenke til kurset, anbefaler vi deg å sjekke spam/ søppelpost. 

 

Høst 2022

Onsdag 10. august kl. 20.00- 21.00

Tirsdag 16. august kl. 14.30- 15.30

Mandag 29. august. kl. 14.30- 15.30

Onsdag 14. september kl. 14.30 – 15.30

Mandag 26. september kl. 14.30- 15.30

Torsdag 13. oktober kl. 14.30 – 15.30

Mandag 24. oktober kl. 14.30 – 15.30

Torsdag 10. november kl. 14.30 – 15.30

Tirsdag 22. november kl. 14.30 – 15.30

 

Datoer for våren 2023 kommer!