iMAL online-kurs skoleåret  2021/2022

 

Skoler med lisens på iMAL kan delta på online-kurs med så mange ansatte de ønsker gjennom skoleåret. Vi setter opp online-kurs månedlig.  iMAL-kurset går over 1 dag, eller 2 halve dager.  Kursene er en blanding av forelesninger, diskusjoner i digitale grupperom og praktisk arbeid i læremidlene.

Innhold:

1.  Lesevansker, forebygging og lesemetoder

2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL- metoden.

3. iMAL i begynneropplæringen, arbeidsmåter, oppgaver og organisering.

4. Lekens betydning for læring og motivasjon.

5. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

6. Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.

Etter kurset vil pedagogene kunne bruke iMAL i egen undervisning, og videre kunne bistå både skoleledelse og kolleger i arbeidet med begynneropplæring, tidlig innsats og intensiv opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker. iMAL kan også brukes i spesialundervisning for barn med lærevansker. Vi anbefaler at alle som jobber med iMAL på skolen deltar på onlinekursene.