Onlinekurs for førsteklasselærere


Har du ansvar for bokstavinnlæringen på 1. trinn?
Bli med på kurs lær hvordan elevene kan lære bokstavene multisensorisk i den ordinær undervisning.

Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.

Se våre kursdatoer nedenfor!

https://imal.no/pamelding-imal-kurs-forsteklasselaerere-17-august/Skoler med lisens på iMAL kan delta på våre månedlige live nettkurs så mange ganger de ønsker i løpet av skoleåret. Det er heller ingen begrensninger for hvor mange lærere fra skolen som kan delta. På planleggingsdager på vår og høst setter vi opp heldagskurs, og i løpet av skoleåret setter vi opp kurs som går over to halve dager på to timer. Kursene er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i digitale grupperom.

 

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager, men da mot kursavgift.

 

Kurs vår 2023

Kurs over to halve dager: Torsdag 19. og 26. januar kl. 14.00- 16.00

Kurs over to halve dager: Tirsdag 28. februar og 7. mars kl. 14.00 – 16.00 

 

Heldagskurs onsdag 24. mai kl. 08.30 – 13.00 

Heldagskurs tirsdag 6. juni kl. 08.30 – 13.00 

Heldagskurs tirsdag 15. august kl. 08.30 – 13.00 

Heldagskurs torsdag 17. august kl. 08.30 – 13.00 

 

 

 

Passer ingen av datoene? Se nettkurset om innføring i iMAL-metoden ved å klikke her!