iMAL onlinekurs for førsteklasselærere

Har du ansvar for bokstavinnlæringen på 1. trinn? Bli med på kurs lær hvordan elevene kan lære bokstavene multisensorisk i den ordinær undervisning.

Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.

Se våre kursdatoer nedenfor!

Skoler med lisens på iMAL kan delta på våre månedlige online-kurs så mange ganger de ønsker i løpet av skoleåret. Det er heller ingen begrensninger for hvor mange lærere fra skolen som kan delta. På planleggingsdager på vår og høst setter vi opp heldagskurs, og i løpet av skoleåret setter vi opp kurs som går over to halve dager på to timer. Kursene er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i digitale grupperom.

 

Skoler og kommuner kan også ta kontakt for avtale om egne kursdager, men da mot kursavgift.

 

Kurs vår 2022

Kursene vi holder våren 2022 er rettet både mot førsteklasselærere og spesialpedagoger. Fra høsten 2022 går vi i gang med å tilby kurs som er mer spesifikt rettet mot ulike målgrupper. 

Påmelding to halve dager: onsdag 9. februar og onsdag 16. februar kl. 12.00-15.30

Påmelding to halve dager: tirsdag 8. mars og tirsdag 15. mars  kl. 12.00- 15.30

Påmelding heldagskurs onsdag 25. mai kl. 8.30- 15.00

Påmelding heldagskurs onsdag 1. juni kl. 8.30- 15.00

Påmelding to halve dager: tirsdag 7. juni og tirsdag 14. juni kl. 12.00- 15.30

Påmelding heldagskurs onsdag 8. juni kl. 8.30- 15.00

 

Kurs høst 2022

Påmelding heldagskurs onsdag 10. august kl. 8.30- 13.00

Påmelding heldagskurs tirsdag 16. august kl. 8.30- 13.00

Påmelding heldagskurs torsdag 18. august kl. 8.30- 13.00

Kurs over to halve dager: tirsdag 6. sept og tirsdag 13. sept kl. 14.00- 16.00

Kurs over to halve dager: onsdag 19. okt og onsdag 26. okt. kl. 14.00- 16.00

Kurs over to halve dager: tirsdag 15. nov og tirsdag 22. nov. kl. 14.00- 16.00