Vi holder kurs på bestilling. Målet med kursdagen er å gi skolene et godt utgangspunkt for å ta i bruk iMAL. Derfor har vi også en egen bolk for skoleledere om implementering.

PROGRAM KURSDAGEN

Deltakere: Skoleleder, iMAL-ressurslærere, lærere.

09.00 – 10.30: Innføring i iMAL-metoden. Bakgrunn, teori og arbeidsmåter (Alle: lærere, ressurslærere og skoleledere).

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.45:  Parallell

1. Implementering (skoleledere)

2. iMAL i praksis – begynneropplæring og spesialundervisning (lærere og ressurslærere)

11.45 – 12.30: Pause med lunch­­­­­­­

12.30 – 13.30: Kartlegging og tilpasning. Funksjoner i læremidlene – (lærere, ressurslærere og evt. IKT-ansv.)

13.30 – 13.45: Pause

13.45– 15.15: Ressurslærer-rollen, planlegging av innføringsarbeidet – (lærere, ressurslærere)

15.15-15.30: Avslutning.

Kontakt meg for mer informasjon

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.