Nedenfor kan du se videoer av de ulike arbeidsmåtene i iMAL for nettbrett. For elever som skal øve inn gjenstående bokstaver viser bildet anbefalt rekkefølge på iMAL-øvingen.

 

Symbolet for Innkoding i programmet

Innkoding

Symbolet for lese bokstavrekke i programmet

Lese bokstavrekker

 

Symbolet for lese stavelser i programmet

Lese stavelser

Symbolet for lese non-ord i programmet

Lese non-ord

Symbolet for vedlikehold til skriving i programmet

Vedlikehold til skriving

Anbefalt rekkefølge på iMAL-øving for barn som skal øve inn gjenstående bokstaver