Kjære andreklasselærer!

 Barns første skoleår kan legge grunnlaget for mange år med mestring, eller mange år med nederlag.
Når skoleåret starter, er det stor sannsynlighet for at du har elever i klassen din som ikke mestrer alle bokstavene. Da blir selv enkle tekster umulig å lese. 

 

I sommer ble vi kjent med Lucas som var ferdig med to år på skolen. Foreldrene kunne fortelle om mange strevsomme ettermiddager med lese- og skrivelekser. De to første skoleårene hadde medført tårer hos både liten og stor, fordi hjemmeoppgavene var uoverkommelige.
Vårt første spørsmål i møte med barn som strever med lesing bruker å være: Husker eleven alle bokstavene, til både lesing og skriving? De aller fleste barna som kommer til oss i iMAL  er ikke kartlagt med tanke på om alle bokstaver som har festet seg i hukommelsen.

 

  

iMAL har et dynamisk kartleggingsverktøy for bokstavkunnskap og fonologisk lesing. Bokstavkunnskapen fremstilles i to pyramider.
 1. Å huske bokstavene til lesing
 2. Å huske bokstavene til skriving
I tillegg registreres kvaliteten på lesesyntesen med de bokstavene eleven har lært.

Du kan bestille iMAL-kartleggingen HER.

 

Pyramiden under gir en fremstilling av hvilke bokstaver Lucas husket til lesing etter to år på skolen. De grønne bokstavene i pyramiden er bokstaver som eleven husker, de hvite kunne ikke gutten forbinde med riktig bokstavlyd. 

 

 

Lese-leksene Lucas hadde jobbet med, hadde vært tekster som ikke hadde tatt hensyn til hvilke bokstaver han mestret. Dette er et eksempel på en av tekst som har bydd på utfordringer for gutten vi kartla. Læreverket i seg selv er bra, men er vanskegraden tilpasset guttens bokstavkunnskap?
For å forsøke å sette oss inn i hvordan leseoppgaver fortoner seg når en god del bokstaver ikke er lært, satte vi opp bokstavene guttene ikke mestret til lesing, og erstattet disse bokstavene med andre symboler. Deretter erstattet vi disse symbolene med bokstavene i teksten gutten nylig hadde hatt som leselekse. 

 

 

Da ble teksten seende ut som i fremstillingen under: Ganske uleselig, ikke sant?

 

Dette gir oss et bilde på hvordan leseleksen har fortonet seg for Lucas over lang tid. Med iMAL lar vi bokstavene eleven mestrer danne utgangspunkt for innlæring av nye bokstaver. Lese- og skriveoppgavene vil alltid bestå av kjente bokstaver for eleven. Det letter avkodingen og gjør det også enklere å komme i gang med å skrive ord.
Dersom du ønsker å lære mer om iMAL-metoden og bli kjent med iMALs dynamiske kartleggingsverktøy, kan du begynne med å se våre korte nettkurs som egentlig er laget for foreldre HER.
Eller lese blogg om kartlegging og tilpasning HER.

 

 

 

« Tilbake til bloggen