Betydningen av å kunne alle bokstavene

En sommer kom det en gutt som var ferdig med to år på skolen til oss i iMAL. Foreldrene kunne fortelle om mange strevsomme ettermiddager med lese- og skrivelekser. De to første skoleårene hadde medført tårer hos både liten og stor, fordi hjemmeoppgavene hadde føltes uoverkommelige.
Vårt første spørsmål i møte med barn som strever med lesing bruker å være: Husker eleven alle bokstavene, til både lesing og skriving? De aller fleste barna som kommer til oss i iMAL  er ikke kartlagt med tanke på om alle bokstaver som har festet seg i hukommelsen.

 

  

iMAL har et dynamisk kartleggingsverktøy for bokstavkunnskap og fonologisk lesing. Bokstavkunnskapen fremstilles i to pyramider.
 1. Å huske bokstavene til lesing
 2. Å huske bokstavene til skriving
I tillegg registreres kvaliteten på lesesyntesen med de bokstavene eleven har lært.

(Ønsker du kartleggingen tilsendt? Send mail til [email protected])

 

 

Pyramiden under gir en fremstilling av hvilke bokstaver gutten husket til lesing etter to år på skolen. De grønne bokstavene i pyramiden er bokstaver som eleven husker, de hvite kunne ikke gutten forbinde med riktig bokstavlyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lese-leksene gutten hadde jobbet med hadde vært tekster som ikke hadde tatt hensyn til hvilke bokstaver gutten mestret. Dette er et eksempel på en av tekst som har bydd på utfordringer for gutten vi kartla. Læreverket i seg selv er bra, men er vanskegraden tilpasset guttens bokstavkunnskap?
For å forsøke å sette oss inn i hvordan leseoppgaver fortoner seg når en god del bokstaver ikke er lært, satte vi opp bokstavene guttene ikke mestret til lesing, og erstattet disse bokstavene med andre symboler. Deretter erstattet vi disse symbolene med bokstavene i teksten gutten nylig hadde hatt som leselekse. 

 

 

Da ble teksten seende ut som i fremstillingen under Ganske uleselig, ikke sant?

 

Dette gir oss et bilde på hvordan leseleksen har fortonet seg for denne eleven over lang tid. Med iMAL lar vi bokstavene eleven mestrer danne utgangspunkt for innlæring av nye bokstaver. Lese- og skriveoppgavene vil alltid bestå av kjente bokstaver for eleven. Det letter avkodingen og gjør det enklere å komme i gang med å skrive ord.
Dersom du ønsker å lære mer om iMAL-metoden og bli kjent med iMALs dynamiske kartleggingsverktøy, kan du logge deg på våre nettkurs som du kan se når det passer deg best.
Eller lese blogg om kartlegging og tilpasning HER.
 

 

 

 

 

 

 

 

« Tilbake til bloggen