Påmeldingsskjema nederst på siden!

Datoer og steder for kurs – Midt-Norge:

Ta også kontakt om du ønsker at vi skal komme  til din kommune eller skole for å holde kurs.

Ressurslærer-kurs iMAL

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet.
Etter ressurslærer-kurset vil pedagogene være kunne bistå både skoleledelse og kolleger i arbeidet med tidlig innsats og intensiv opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker. Vi anbefaler at minst to pedagoger på skolen til en hver tid har deltatt på ressurslærerkurs i iMAL. 

Innhold i kurset:

1. Lesevansker, forebygging og lesemetoder
2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL- metoden.
3. iMAL i klasserommet, arbeidsmåter, oppgaver og organisering.
4. Lekens betydning for læring og motivasjon.
5. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.
6. Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.
Kurset er en blanding av forelesning og praktiske aktiviteter. Utprøving av metoden i praksis vil stå sentralt i den praktiske delen, samt veiledning i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.
Vi anbefaler at du tar med deg nettbrett eller pc til kursdagen.
Pris: 2500,-

1 Midt - Norge

  • PÅMELDING

  • Faktura informasjon

  • Innlogging til iMAL for nettbrett.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.