Bli med på iMAL- kurs i Oslo fredag 3. juni

 

Etter to år med online-kurs har vi gleden av å tilby stedlig iMAL- kurs i Oslo. Kurset vil holde til på Sentralen (Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo)

Innhold i kurset:

  • Innføring i teori i leseopplæring og teorigrunnlag iMAL
  • Arbeidsmåter og oppgavetyper 
  • Bli kjent i læremidlet – praktiske øvelser
  • iMAL – kartlegging
  • iMAL i begynneropplæringen

Kursavgift:

  • Skoler med lisens: 2500,-
  • Skoler uten lisens: 3500,-

Kursleder: Solveig Langvatn

Påmeldingsfrist: 20. mai
(Bindende påmelding etter påmeldingsfrist)

NB. Vi har et begrenset antall plasser.