Bli med på iMAL- kurs i Mosjøen mandag 23. mai

Etter to år med online-kurs har vi gleden av å tilby stedlig iMAL- kurs.

Kurssted: Mosjøen skole, Håreks gate 35.

Tid: kl. 09.00- 15.00.

Lunsj er inkludert i kursavgiften.

Innhold i kurset:

  • Teori om leseopplæring og teorigrunnlaget i iMAL
  • Arbeidsmåter og oppgavetyper 
  • Bli kjent i læremidlet – praktiske øvelser
  • iMAL – kartlegging
  • iMAL i tidlig innsats og spesialundervisning
  • iMAL i begynneropplæringen     

Kursleder: Regine Nagelhus 

Kursavgift:

  • Skoler med lisens: 2500,-
  • Skoler uten lisens: 3500,-