Forklaring prisøkning på lisens.

Vi har inkludert online iMAL-kurs i lisensprisen. Kursene settes opp månedlig gjennom hele skolåret, og skolen kan melde på pedagoger etter behov. Les mer om kursene, og finn kursdatoer her: https://imal.no/kursdatoer/ Vi ser at skoler som lar pedagogene delta på kursene har lagt flere innlogginger i læremidlene, og greier å hjelpe flere elever som strever med bokstaver, lese- og skrivestart.

I tillegg er de digitale læremidlene oppdatert med:

• Nye oppgaver i printmodulen
• Ny oppgave som øver språklig bevissthet i elevmodulen 

Ved bestilling eller refakturering gjelder lisensen i 365 dager fremover i tid.

Les mer om priser og innhold i iMAL-lisensen her: https://imal.no/laeremiddel/bestill/

iMAL fritar skolene for oppsigelsestiden, og skoler som ikke ønsker å forlenge lisensen vil få fakturaen kreditert på grunn av endring av produkt og pris.