Innkoding

Denne oppgaven inneholder lagring og gjenhenting av innkodingsbokstaven. Start med lagringsoppgaven (skrive og si bokstavlyden), og snu arket for å gjenhente bokstaven fra hukommelsen gjennom å skrive ord med innkodingsbokstaven.

Vedlikehold lesing

Programmet lager bokstavrekker med alle bokstavene eleven mestrer. Innkodingsbokstaven er representert i bokstavrekka minimum 4 ganger.

Vedlikehold til skriving

Her lager programmet skriveoppgaver (ord til bilder) slik at alle innlærte bokstaver må hentes frem fra hukommelsen til skriving, minimum en gang i hver oppgavesekvens.