LAST NED IMAL-KARTLEGGINGEN FØR DU SER DENNE KURSMODULEN. DET ER FINT Å KUNNE SE PÅ DEN MENS DU FØLGER KURSET.