Vi har sendt ut spørreskjema til pedagoger som har brukt iMAL. Svarene deles opp i:

  • iMAL i ordinær begynneropplæring 

  • iMAL som tidlig innsats / intensiv opplæring.

Resultatene er svært gledelige.

Svar fra pedagoger som har brukt iMAL som intensiv opplæring til enkeltelever:

 

 

 

 

Svar fra pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen på første trinn:

 

 

 

SE iMAL-NETTKURS HER.