Kompetansehevingsprogram

  • BESTILLING

  • For lesepedagogiske spørsmål og informasjon om online-kursene som er inkludert lisensen, så ønsker vi å kunne kontakte lesefaglige ansvarlig ved skolen. Vi vil sette pris på om dere kan gi oss navn og mailadresse til ansatt med denne type ansvar ved skolen.
  • Faktura informasjon

  • Dersom din skole ikke benytter ressursnummer, skriv: 000 i dette feltet.
    Tilgang til iMAL-læremidlet kan bestilles for vårhalvåret, til halv pris av årslisens. Lisensen blir da automatisk fornyet i august, om ikke avtalen sies opp.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.