Denne siden er ikke publisert på iMALs hjemmeside, men er satt for å forsøke å forklare hva iMAL handler om. Bildet over er tatt fra et oppslag om iMAL i Adresseavisa 28. januar 2018.

Denne videoen visualiserer og forklarer hvordan det er å lese tekster med bokstaver som ikke er lært.

Vansker med å få bokstaver til å feste seg til hukommelsen skaper lese- og skrivevansker. Denne vansken må ikke blandes sammen med dysleksi. Barn med dysleksi har også fonologiske vansker, men de dyslektikere vanskene blir ofte mer fremtredende når ordene blir mer kompliserte.

Denne videoen forklarer hvordan lærere manuelt kartlegger og legger inn resultatet i programmet. Det er denne modulen det ønskes å få digitalisert og forbedret.