Lærere som har bruker iMAL.
Marit Nyberg

Marit Nyberg jobber ved Den norske skole Costa Blanca i Spania. Hun har brukt iMAL-metoden i spesialundervisning og for fremmedspråklige elever som skal lære og lese og skriv på norsk. Her forteller Marit fra sin første erfaring med innlæringsprinsippene i iMAL.

Jeg har lyst til å dele hva som skjedde for noen år siden. Jeg hadde ansvaret for en elev i 4. klasse. Eleven hadde hatt spesialpedagog i hele 3. klasse, og da jeg tok over som læreren hans, kunne han fire bokstaver. Han var mer under bordet og bak gardinen. I friminuttene var han høyt og lavt og hadde et veldig høyt tempo. Utover høsten ble jeg mer og mer trist. Uansett hva jeg prøvde, husket han ikke bokstavene. Jeg følte at jeg ikke klarte å gi ham det han trengte. Jeg følte meg totalt mislykket som lærer. Så skjedde det som forandret hans liv. Jeg får gåsehud når jeg sitter og skriver, og hver gang jeg møter moren, får vi tårer i øynene begge to. I januar fikk jeg mulighet til å lære en ny metode. Metoden ga meg det verktøyet jeg hadde søkt. Skrive – si. Skrive – si. Skrive – si. Det ble som et mantra. I løpet av en uke lærte han tre nye bokstaver. Uka etter tre til. Og sånn gikk det. Etter fem måneder kunne han lese og skrive. I takt med at han klarte mer, ble han mer og mer fornøyd og glad. Gutten ble helt forandret. Det var et eventyr. Et eventyr fra virkeligheten.

Tone Regine Løland

Tone Regine Løland jobber ved Malmheim skole i Sandnes. Tone Regine har jobbet i skolen i flere år, men dette skoleåret var hennes første med begynneropplæring som førsteklasselærer.

 

Som ny førsteklasselærer var jeg veldig usikker på hva som skulle til for å lære elevene å lese og skrive. Jeg kjente til den «vanlige» opplæringen, men tenkte at det må da finnes noe bedre. Jeg leste om iMAL på Facebook høsten 2015, og ville gjerne prøve. Det som gjør iMAL så genialt er at det brukes flere sanser enn i den vanlige lese- og skriveopplæringen. I tillegg får man god kontroll over hva de ulike elevene sliter med, slik at de kan få tilpasset opplæring og repetisjon.

Alle elevene lærte å lese før jul.  Hadde det ikke vært for iMAL tror jeg mange flere hadde slitt med lesingen i min klasse, i og med at det er flere som stadig speilvender bokstaver.  Takket være de daglige arkene med iMAL er elevene blitt supergode til å finne rett bokstav til skriving! Lesingen går også supert! Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått tilgang til dette opplegget. Jeg har fått det verktøyet jeg trengte for at jeg kunne gi elevene den beste lese og skriveopplæringen de kunne fått!

Skulle jeg valg igjen, hadde det blitt iMAL!

Lærer som bruker iMAL
Grethe Gjertsen Bjørdal

Grethe Gjertsen Bjørdal har erfaring som lærer i både barne- og ungdomsskolen. Grethe er opptatt av å utvikle seg som lærer, holder seg oppdatert på forskning og tar gjerne i bruk arbeidsmåter som er i tråd med forskningsbasert kunnskap. Nå jobber Grethe med voksne minoritetsspråklige i Verran kommune. Grethe er begeistret over å se at iMAL også er en god innfallsvinkel til alfabetisering.

Her forteller Grethe om første gang hun brukte iMAL i barneskolen.

Jeg overtok som lærer for en elev som hadde gått på skolen i tre år uten å ha lært alle bokstavene. Jeg gikk ganske raskt i gang med lære denne eleven bokstavene etter iMAL. Gjennom systematisk bruk av innlæringsprinsippene og intensiv undervisning lærte denne eleven bokstav for bokstav.  På slutten av skoleåret kunne eleven alle bokstavene, leste tekster og skrev en hel side med egenprodusert tekst.

Foreldrene fortalte gledestrålende at barnet deres var blitt helt forandret etter at bokstavene var lært. Etter skoletid fikk elevene hjem et barn der sinne og frustrasjon var erstattet av smil og glede, -det var som å få et nytt barn i huset, kunne foreldrene fortelle.

Første gangen jeg brukte iMAL måtte jeg lage alle oppgavene til elevene selv. Med læremidlet M+abc er det blitt mye enklere å ta metoden i bruk. Hva mer kan en lærer ønske seg?

 

Ellen Marie Nesse

 

Ellen Marie Nesse jobber ved Flaktveit skole i Bergen. Ellen er pedagogisk ansvarlig for læremidlet Plussmaker i matematikk. Ellen har lang erfaring som lærer på flere trinn i barneskolen, og kjenner godt til hvor viktig det er å komme i gang med lesing og skriving fra starten av, med tanke på alle fag i skolen.

Jeg begynte å bruke iMAL høsten 2015 da jeg startet med 1. trinn. Jeg opplevde fort at metoden med å spore og si lydene samtidig falt i smak hos elevene. Dette var noe som de små 5-6 åringene mestret. Vi begynte med bare 2 ark som elevene skulle jobbe med, men måtte fort øke antall ark og utfordringer.

Vi får gode tilbakemeldinger fra foreldrene på opplegget. Leksene er forutsigbare – og det er utfordringer til alle elevene.

Det er lett å lage iMAL-oppgaver i M+abc. Læremidlet fungerer overraskende bra, og tilbakemeldinger fra oss blir fort tatt tak i.

Kartleggingsverktøyet i M+abc fungerte veldig bra. Kartleggingen ga oss en god oversikt over lesekunnskapene og skrivekunnskapene til elevene. Da vi kartla elevene var det lett å finne de som strever, og det var også lett å tilpasse arbeidsoppgaver og lekser til disse elevene.

Vi veldig fornøyd med imal og M+abc. Det har gjort hverdagen vår mye lettere i forhold til tilpassing av lekser og oppfølging av alle elevene.